Справочник на аквариумните ���������������������� ��������

Избор на клас / надклас


Избор на група


Избор на сeмейство
Търсене по популярно име:


Търсене по латинско име:


Търсене по местообитание (хабитат):
Филтър по ниво на трудност за отглеждане:
лесно   средно   трудно  

Филтър по тип вода (местообитание):
сладка   бракична  ВСИЧКИ
Група Цихлиди - джуджета

Към групата на цихлидите-джуджета обикнвено се причисляват онези видове от сем. Cichlidae, които не надхвърлят 10 см на дължина като възрастни с изключение на обитаващите Великите африкански разломни езера.
Родовете, които попадат в групата, се срещат в Южна Америка (Apistogramma и Mikrogeophagus) и западна Африка (Pelvicachromis). Цихлидите-джуджета са популярни сред акваристите, защото показват интересното поведение и неповторимия характер на по-едрите цихлиди, като в същото време могат да се отглеждат в по-малки аквариуми и като цяло не са толкова агресивни.
Много от тях са подходящи за общи аквариуми.
Група
Oбитаващи ������������ вода