Аквариуми > Биотопи и биотопни аквариуми

Биотоп - Дрисдейл ривър, Австралия

(1/1)

malomir:
Drysdale river (Дрисдейл ривър)

 

 Река Дрисдейл се намира в едноименния Национален парк, намиращ се в северозападна Австралия.Координати- 15°09′41″S 126°46′35″E .Има над 19 притока включително: Gibb River, Woodhouse River, Barton River, Tadarida Creek, Wax Creek, Curlew Creek, King David Creek, Ubach Creek и Damper Creek.

  До парка няма пътища.Достъпа е до там е ограничен единствено от пътека от Carson River Station.Няма никакви туристически улеснения както и пътеки.Посетители не се допускат.Разрешение може да се вземе единствено от Аборигенска корпорация Калумбуру.

Речната система е дом на видовете:

Melanotaenia australis, Melanotaenia gracilis

 

Снимки: Graeme White

Навигация

[0] Индекс на публикациите

Преминаване към пълната версия