Аквариуми > Биотопи и биотопни аквариуми

Сладководните риби на Нова Гвинея и техните биотопи

(1/1)

malomir:
                                              
   Сладководните риби на Нова Гвинея и техните биотопи


   Докато морските риби на Нова Гвинея са добре описани същото не може да се твърди за сладководната фауна.Въпреки,че се знае толкова малко за тях,се вижда забележително видово разнообразие, уникалност и близката връзка с Австралия.Първите записки са били доста разпръснати до откриването на първия вид открит през 1860 година.В началото е било много трудно.
Маларията и другите болести не са насърчавали откривателите за експедиции по този много труден терен.

Снежна планина:


Страйкланд ривър:


   Повечето от тях са предпочитали изследването в близост до брега и в плавателните реки.Най активния период на ихтиологични изследвания е между 1903 и 1920 от холандски изследователи.Всички тези изследвания са обединени от Weber през 1913 година.През 1925 са били вече описани приблизително около 100 вида сладководни риби.Днес в Нова Гвинея приблизително 375 вида сладководна риба но една трета от тези видове имат период на узряване в морска вода което ги прави широко разпространени."Чисто"сладководните риби са са около 217 вида.като 149 от тях са ендемични за Нова Гвинея.

Езерото Кутубу:


Езерото Сентани:


   През последните 25 години се забелязва подчертан интерес към сладководната фауна на острова с развитието на въздушния транспорт,изграждането на пътища към недостъпни досега места.Броя на новооткритите видове расте всеки път когато квалифициран откривател навлезе в неизследвана област.Gerald Allen е прибавил поне 75 нови вида в научната литература.Това включва 35 вида Атерини (вкл.един нов род) 9 вида Псеудомогили,14 вида Гудгеони,9 вида Гобита и още 8 вида от различни други родове.

   Повечето нови изследвания са извършени източната част на острова.Изчерпателни проучвания са направени на реките Флай,Пурари,Лалоки,Сепик,Раму и Гогол, както и на много други райони.В резултат на това вече има доста по-ясна представа за рибната фауна в източната част.

Раму ривър:


И нейната котловина:


Сепик ривър:


И нейното поречие:  За съжаление западната част-Индонезииската провинция на Папуа остава почти неизследвана.Повечето от информацията за рибите е от времето на ранните Холандски изследователи.Някой от секторите на Мамберано и региона на Тимика са иследвани но повечето райони все още не.

Мамберамо ривър:


   Сладководната ихтиофауна може ясно да се раздели на 2 зоогеографични района.Телата на рибите на юг от централната планинска верига силно напомнят на тези от северна Австралия.На север обаче формата е по-различна.Само 2 вида:Чилатерина кампси и Гугегона-Оксилеотрис фимбриата се срещат както във северната така и във южната част на острова/

   Като цяло рибната фауна на Нова Гвинея е тясно свързана с тази на северна Австралия.Семейство Melanotaeniidae и техните близки родственици Pseudomugilidae са уникални за Австралия и Нова Гвинея.

Навигация

[0] Индекс на публикациите

Преминаване към пълната версия