Рибки > Африка

Източноафрикансите цихлиди и важността им за изучаване на еволюцията

(1/1)

Boby_:
Цихлидите от източноафриканската разломна долина и важността им за изучаване на еволюцията.

Американски учени от Университета в Ню Хемпшир и Института Форсайт са провели редица проучвания върху цихлидите от ез. Малави и Танганайка. Те смятат, че цихлидите предлагат важен еволюционен модел за изучаване. Тяхната почти свръхестествена способност да се нагаждат и да заемат нови биотопи, като успяват да променят формата си за кратко време, ги прави идеален обект за изследване на факторите, които стоят в основата на морфологичното разнообразие. Само източноафриканската разломна долина е дом на повече от 2000 еднимични вида цихлиди, повечето от които са еволюирали през последните 1-2 милиона години. Доказателствата сочат, че адаптациите към различни видове храна са една от причините за разнообразието сред цихлидите. Поради това именно вариациите във формата на челюстта играят голяма роля за успеха на групата.

Произходът на повечето източноафрикански цихлиди може да бъде проследен до ез. Танганайка. С възрастта си от 8-10 милиона години, то е най-старото от езерата в разломната долина. Доказателствата сочат, че ез. Танганайка е послужиоло за еволюционен резервоар, като именно от него са се разпространили в околните езера и речни системи новите видове през последните 1-2 милиона години. Тези открития водят до два важни извода. Първо те сочат съвсем скорошното отделяне на някои групи цихлиди – например по-малко от 200 000 години за 500-те вида цихлиди в ез. Виктория. Освен това данните показват огромна степен на конвергенция между различните групи цихлиди. Поразително сходни екотипове са еволюирали независимо на различни места. Несвързани видове цихлиди са разрешили екологични проблеми по много сходен начин. Все пак засега не е ясно дали морфологичната ковергенция е довела до молекулярна конвергенция. Учените продължават да работят по въпроса.


Фиг.1 - Ковергенция
Цихлидите в лявата колона обитават ез. Танганайка, а тези вдясно – ез. Малави и са по-близко родствени помежду си, отколкото с която и да е от цихлидите от ез. Танганайка

Целия текст на обобщението от проучването на Албертсън и Кохер можете да прочетете в онлайн списанието Heredity

Навигация

[0] Индекс на публикациите

Преминаване към пълната версия