Соленоводна акваристика > Соленоводни аквариуми

Очаквани и неочаквани гости в морските аквариуми

(1/4) > >>

Rama:
Често в морските аквариуми с живите камъни, полипите и коралите попадат неочаквани гости. Някои от тях са желани и полезни за създаването и развитието на жизнената среда в изкуствения водоем. Други от тях са нежелани и понякога се превръщат в истинско бедствие за аквариста. Най-често ги внасяме неволно, защото се прикриват в цепнатините на камъните или мимикрията им позволява да са трудно забележими на повърхността на корали, живи камъни, та дори върху черупките на раци-пустинници.


Ето някои от тях, които освен, че се хранят с хранителни отпадъци, служат и като подхранка на обитателите, особено на по-капризните, а някои от тях са напълно зависими от тези организми (риба мандарин).АMPHIPODA:

Амфиподите са дребни ракообразни, разпространени във всички океани и морета, включително и в най-дълбоката части (Марианска падина). Те са от голяма полза за аквариума, хранят се с органични отпадъци и се размножават сравнително бързо. Най-често могат да се видят на нощно осветление. Те пълзят бързо по живите камъни, пясъка и коралите, като често стават жертва на рибите, които дебнат за храна.


           

ISOPODA:

Изоподите са друга група ракообразни с по-хищнически начин на живот, като някои от тях дори паразитират върху рибите. В аквариумите се срещат единични екземпляри до 1 см, но в природата някои достигат до 8-9 см дължина и 1 см ширина. Те са от малкото същества, които могат да попаднат в аквариума и върху гърба на гостоприемника си, но свободноплуващите най-често биват изяждани. Лесно се разпознават по големите си черни очи, а когато бъдат хванати с ръка - хапят болезнено. В по-стари аквариуми почти не се срещат, тъй като не могат да завършат жизнения си цикъл и да се размножат.


       

COPEPODA:

Копеподите са изключително древни същества, от които са класифицирани около 7500 вида, като близо 2000 вида от тях са паразитиращи. За щастие в аквариумите се заселват предимно много дребни видове - около 2-3 мм, които са полезни за средата и служат като подхранка на обитателите. Имат дълги мустачки, едно око и често се придвижват с характерни подскоци.


                                                 
                                                 MYSIS SHRIMP:

Те са висши ракообразни, по устройство са много сходни с добре познатите ни видове, които умишлено заселваме в аквариумите си. Сравнително рядък гост са, и поради дребния си размер много рядко съществуват по-дълго и то в много слабо заселени съдове. Някои от видовете са култивирани и се отглеждат като качествена храна за нуждите на акваристиката.


         

ЧЕТИНЕСТИ ЧЕРВЕИ:

Характерното за тези червеи е, че са покрити с власинки, които са всъщност мънички тръбички, пълни с токсично вещество, служещо им за защита. Срещат се разновидности с различно оцветяване, от сиви и черни до оранжеви и ярко червени. Хранят се с детрит, неизядена храна, както и с трупове на мекотели, ракообразни и риби. В началото се появяват малки екземпляри - до 2-3 см, като в последствие могат по пораснат до 30-40 см, а и повече. Тези червеи не се пипат с голи ръце, тъй като токсина предизвиква неприятни парещи обриви. Въпреки това са любима храна на риби като ангели, тригери, хетодонти и някои врасета.


       

ПЛОСКИ ЧЕРВЕИ:

Повечето от плоските червеи са паразитни, но в аквариумите се срещат предимно разновидностите на планариите. Те винаги присъстват в живите камъни, но се размножават масово само при наличието на много хранителен ресурс, а именно утайки, детрит и всякава органика. Веднъж добила популацията им голям размер, те стават заплаха за коралите, като се натрупват по полипите, задушавайки ги. Планарията не е предпочитана храна за повечето обитатели, но някои като мандарините и врасетата ги намаляват до безопасни количества.


                                                                    

ДРЕБНИ ПОЛИХЕТИ - тръбни червеи:

Добре познати на акваристите от видовете Sabelastradae и Protulla, те бързо се разпространяват по камъните, стените на съда и уредите, като образуват големи колонии. Имат особена полза за аквариумната среда, тъй като се хранят чрез филтрация на водата и служат за храна на доста обитатели.


        Гигантските хищни полихети ще бъдат разгледани отделно като вредители и хищници.

Canary:
Браво, Марио! Чакаме с нетърпение продължението!
Поздрави!

Петко Красимиров:
Страхотна статия наистина!  :clapping: :clapping: Върха е!  :bow:

Ангел Христов:
Много интересна поредица от статии се очертава, Марио - ще следя с интерес!  :drinks:
Поздрави!

Rama:
OLYGOCHAETA:

Олигохетите са прешленести червеи  с удължени, цилиндрични седиментирани тела.
Известни са над 3 000 вида общо, като една малка част се срещат в моретата и океаните, и в аквариумите.
Видовете, които попадат чрез живите камъни са предимно безопасни, хранят се с детрит.
Те са богати на хранителни запаси и са предпочитана храна за почти всички морски обитатели.


                                                     
AIPTASIA:

Стъклените рози са вид мешесто, представляващо дребна анемония и са добре познати на всички морски акваристи, като нежелан гостенин.
Те имат способността да се размножават изключително бързо при подходящи условия и да се превръщат в истинско бедствие за останалите обитатели. Пипалата им са жилещи и нанасят поражения на риби, корали и мекотели. 
За щастие някои видове риби и ракообразни ( риби - пеперуди (Chaetodontidae), Oxymonocanthus - и, Lysmata wurdemanii, Lysmata kuekentalii) ги ползват за храна и могат значително да намалят бройката им до пълно изчезване.


                                                                          
MAJANO анемони:

Друг вид мешести, също дребни анемонии, но не така прозрачни като аиптазията, дори понякога пъстро оцветени. Имат по-къси и заоблени пипала, които също са покрити с характерните копривни клетки. Срещат се доста по-рядко и могат също да станат сериозен проблем.


         на тази снимка са заедно с аиптазии   
Случайно попадналите коралови полипи обикновенно са много желани, но рядко попадат с живите камъни. Могат да бърат приети като бонус, понякога дори колонията се доразвива и спомага за естетичния вид на аквариума. Сред тях може да са Button polyps, Zoantids и Discosoma, като отделните видове могат да бъдат с различни цветове.ЦИПЕСТИ - вид нисши гъби:

Често се появяват в аквариумите, образуват единични големи колонии или много на брой малки полипи. Те се хранят филтрирайки водата, отделяйки органиката и хранителните вещества от нея. Обикновено се развиват в тъмните участъци на камъните, защото светлината им вреди, като върху тях се развиват и алги. Не представляват особен интерес за рибите и ракообразните, но присъствието им е полезно.


                                           
SPONGE:

Представляват ярко оцветени колонии, с твърд скелет, а при някои видове дори наподобяващ кораловия варовиков скелет. Гъбите са активни филтри, като извличайки органиката от водата, подобряват нейните качества. Не обичат светлината и за успешното им отглеждане трябва да са поставени на сенчести места. Някои риби обаче проявяват апетит към тях - ангелски риби, тригери, някои пеперуди и занклусите.


       

Навигация

[0] Индекс на публикациите

[#] Следваща страница

Преминаване към пълната версия