Организационни > Технически въпроси

Използване на изображения от галерията във форума...

(1/1)

Boby_:
таг - употреба

Може да се използва за вмъкване в теми и мнения на елементи (изображения, видео, аудио), вече качени в галерията.


Пример:

Още подробности...Здравейте!Здравейте!

--- Код: ---
[smg id=7 type=preview align=center width=400 caption="Здравейте!"]

--- Край на кода ---

Този код ще покаже в мненията ви центрирано изображение, широко 400 пиксела, като под него има заглавие. Задължителен е само кодът на елемента.Възможни стойности на параметрите:

- type=normal, box, link, preview, full

- align=none, left, center, right

- width=123 (в пиксели)

- caption="Текст на заглавието" или caption=ЕднаДумаid – код на елемента.
 
  * Всички елементи се идентифицират по код, който можете да видите в адреса им. Използвайте го тук. Това е единственият задължителен параметър (в примера по-горе – id=7).type – тип.
 

  * normal (по подразбиране) - показване на миниатрюра. Натиснете за предварителен преглед.
Още подробности...
--- Код: ---
[smg id=7 type=normal]

--- Край на кода ---


  * av - вмъкване на аудио или видео елемент в плеъра. Ако не използвате този параметър, миниатюрата ще се покаже, но натискането върху нея ще отвори директно файла. Не искате това да се случва. Наистина.
(Няма елементи за показване)
--- Код: ---
[smg id=21 type=av]

--- Край на кода ---


  * box - показване на кутийка с миниатюра с всички детайли. Натискането й ще отвори страницата на елемента.
Cyprochromis leptosoma (Utinta…
↔ Още подробности... Cyprochromis leptosoma (Utinta)
 Прегледи: 5012
 Рейтинг: 4.96
Качено от Boby_
Май 06, 2008
в Цихлидите на Боб…  

--- Код: ---
[smg id=7 type=box]

--- Край на кода ---
 

  * preview - показване на предварителен преглед (нещо между миниатюра и цяло изображение).
Още подробности...   

--- Код: ---
[smg id=7 type=preview]

--- Край на кода ---


  * full - показване на цяло изображение. Трябва да се въведе широчината!
Още подробности... 

--- Код: ---
[smg id=7 type=full width=800]

--- Край на кода ---

Boby_:
  * link - както е по подразбиране, но заглавието ще е връзка, която ще води до страницата на елемента.
Още подробности...Здравейте!Здравейте!

--- Код: ---
[smg id=7 type=link caption="Здравейте!"]

--- Край на кода ---align - подравняване
 
  * none (по подразбиране) - нормално подравняване. Не допуска други миниатюри встрани от тази.
 
  * left - ляво подравняване на миниатюрата. Допуска други миниатюри от дясната страна на тази.
 
  * center - центрирана миниатюра. Не допуска други миниатюри встрани от тази, освен ако са подредени така: [smg align=left][smg align=right][smg align=center]
 
  * right - същото като left, но дясно подравнено.


width - ширина
 
  * Какво да е число, по-голямо от нула. Този параметър е нужен, ако искате конкретна ширина. Примери има по-горе.


caption

  * Показва заглавие под миниатюрата. Ако съдържа спейсове или скоби, погрижете се да го затворите в кавички.  Примери има по-горе.

Навигация

[0] Индекс на публикациите

Преминаване към пълната версия