Рибки > Аквариумни рибки - общ раздел

Рибите - Определение

(1/1)

Boby_:
Рибите

Източник: Wikipedia.org

превод: Boby_

Определение

Терминът “риба” се използва за описание на всяко нечетириного гръбначно, което има хриле в даден етап от живота си и ако има крайници, те са във формата на плавници. За разлика от групи като птици и бозайници, рибите не са обособена група, а се състоят от няколко такива, включващи миксини и миноги, акули и скатове, лъчеперки, целуканти и двойно дишащи риби
Типичната риба е ектотермична (студенокръвна), има обтекаема форма на тялото, която й позволява да плува бързо, усвоява кислорода от водата с помощта на хриле, като може да има и допълнителни органи за дишане, които й позволяват да диша атмосферен въздух, има два комплекта двойни плавници, обикновено един или два (рядко три) гръбни плавника, анален плавник и опашен плавник, има челюсти, има кожа, обикновено покрита с люспи и снася хайвер, който се опложда вътрешно или външно.
Рибите имат най-различни размери и форма. Това е морски дракон, близък роднина на морското конче. Неговите приличащи на листа израстъци му позволяват да се слива с плаващата растителност.От тези правила има и изключения. Рибата тон, рибата меч и някои видове акули се проявяват като топлокръвни и са в състояние да повишат телесната си температура значително над тази на заобикалащата ги вода. Обтекаемостта и уменията за плуване варират от изцяло обтекаеми и много бързи плувци, способни да изминат разстояние от 10-20 дължини на тялото си за секунда (като рибата тон, сьомгата и щуката) до бавни, но много маневрени видове като змиорките и скатовете, които не изминават повече от половината си дължина в секунда. Много групи сладководни риби извличат кислород освен от водата и от въздуха, като използват различни органи за това. Двойнодишащите риби имат чифт бели дробове, подобни на тези на четириногите. Лабиринтовите риби имат така наречения лабиринтов орган, който изпълнява подобни фунцкии, а много видове сомове (напр. oт рода Corydoras) усвояват кислорода чрез червата или стомаха си. Формата на тялото и разположението на плавниците също са силно вариативни, като стигат дори до такива “нерибоподобни” форми, каквито имат морските кончета, рибата-куфар, скалариите и змиорките. Повърхността на кожата може да бъде гола, както при повечето змиорки или покрита с люспи от най-различен вид - плочковидни (при акулите и скатовете), космоидни (изкопаеми двойнодишащи риби, ръкоперки),  ганоидни (някои изкопаеми риби, но също есетровите, рибите от сем. Polypteridae и други) и гребеновидни (повечето костни риби). Има дори риби, които прекарват по-голямата част от живота си извън водата. Рибите скачачи се хранят и общуват помежду си върху тинята при отлив, като се потапят във водата само когато се крият в дупките си. Сомът Phreatobius cisternarum живее в подземни карстови дупки, а някои негови "роднини" - дори във влажни горски райони сред подгизналата шума.
Размерът на рибите варира от 16 метра (китова акула) до 8 милиметра (Schindleria brevipinguis).
Много животни, които наподобяват риби, всъщност не са. В по-ранни времена дори биолозите не са правели разлика - натуралистите от 16-ти век са описвали тюлените, китовете, земноводните, крокодилите и дори хипопотамите като риби, също както и някои водни безгръбначни.Навигация

[0] Индекс на публикациите

Преминаване към пълната версия