Организационни > Технически въпроси

Някoи интересни bbc тагове - инструкции за употреба.

(1/1)

Boby_:
Прости (единични) тагове
ТипИзписванеРезултатПочернен текст
--- Код: ---
[b]Текст[/b]
--- Край на кода ---
ТекстКурсив
--- Код: ---
[i]Текст[/i]
--- Край на кода ---
ТекстПодчертан текст
--- Код: ---
[u]Текст[/u]
--- Край на кода ---
ТекстВсички останали тагове за форматиране на текст работят по същия начин.Размер на шрифта
--- Код: ---
[size=12pt]Текст[/size]
--- Край на кода ---
ТекстЦвят на шрифта
--- Код: ---
[color=blue]Текст[/color]
--- Край на кода ---
ТекстДвустранно подравняване
--- Код: ---
[justify]Текст[/justify]
--- Край на кода ---
ТекстДясно подравняване
--- Код: ---
[right]Текст[/right]
--- Край на кода ---
ТекстВсички останали тагове за форматиране на абзац работят по същия начин.Хоризонтална линия
--- Код: ---
[hr]
--- Край на кода ---
Вмъкване на изображение
--- Код: ---
[img]Адрес на изображението[/img]
--- Край на кода ---
Вмъкване на миниатюра
--- Код: ---
[imgt]Адрес на изображението[/imgt]
--- Край на кода ---
[IMGt]http://i32.photobucket.com/albums/d16/Bobby_111/Fish/180px-Fishegg_A.jpg[/IMGt]Вмъкване на хипервръзка
--- Код: ---
[url=Адрес]Заглавие[/url]
--- Край на кода ---
AQUAPORTALВсички останали тагове за вмъкване на елементи от външни източници работят по същия начин.Вмъкване на код
--- Код: ---
[cоde]Текст[/cоde]
--- Край на кода ---

--- Код: ---
Текст
--- Край на кода ---
Вмъкване на цитат
--- Код: ---
[quote]Текст[/quote]
--- Край на кода ---

--- Цитат ---
Текст
--- Край на цитата ---

Сложни тагове


Списък


--- Код: ---
[list]
[li]Ред 1[/li]
[li]Ред 2[/li]
[/list]
--- Край на кода ---

Резултат:

* Ред 1
* Ред 2

Таблица тип 1 (разделена със запетая и сортируема)


--- Код: ---
[table=,]Брой,Име,Град
456,Иван,София
123,Жоро,Бургас
789,Петър,Пловдив[/table]
--- Край на кода ---

Резултат:
[table=,]Брой,Име,Град
456,Иван,София
123,Жоро,Бургас
789,Петър,Пловдив

Забележка: след table= стои разделител (в случая запетая), който се използва по-натам в таблицата за отделяне на колоните. Натискането върху заглавие на колоната сортира съдържанието на таблицата по съответната колона.


Таблица тип 2 (форматирана)


--- Код: ---
[tabular type=1 caption="Примерна таблица"]
[row][head]Брой[/head][head]Име[/head][head]Град[/head][/row]
[row][data]456[/data][data]Иван[/data][data]София[/data][/row]
[row][data]123[/data][data]Жоро[/data][data]Бургас[/data][/row]
[row][data colspan=2]Две колони[/data][data]Една колона[/data][/row]
[row][data]789[/data][data]Петър[/data][data]Пловдив[/data][/row]
[/tabular]
--- Край на кода ---


Примерна таблицаБройИмеГрад456ИванСофия123ЖороБургасДве колониЕдна колона789ПетърПловдивОписание:


* tabluar - отварящ таг за този тип таблици. Задължително след края на таблицата трябва да има /tabular.
* type - могат да се използват предварително зададени типове от 1 до 9. Опция на tabular.
* caption - заглавие на таблицата, стоящо под нея. Опция на tabular.
* row - описва един ред, задължително завършва с /row.
* head - описва колона от заглавния ред, задължително завършва с /head.
* width - поставя се в секцята head и описва ширината на колоната, например width=20.
* data - описва колона от нормален ред, задължително завършва с /data.
* colspan - описва колона с ширина, по-голяма от една колона на съседните редове. Опция на data.
* rowspan - описва ред с ширина, по-голяма от един ред в съседните колони. Опция на data.

Важно уточнение: Много от тези тагове НЕ са стандартни за bbc, а работят само в този форум!

Навигация

[0] Индекс на публикациите

Преминаване към пълната версия