Рибки > Аквариумни рибки - общ раздел

Рибите - Класификация

(1/1)

Boby_:
Рибите - Класификация

Източник: Wikipedia.org

превод: Boby_

Рибите са парафилетична група – всяка таксономична единица, съдържаща всички риби, съдържа също така и четириноги. Поради това групи като клас Pices, които се срещат в по-стари източници, вече не се използват.

Рибите се класифицират в следните основни групи:

• Подклас Pteraspidomorphi (ранни безчелюстни риби)

• Клас Thelodonti

• Клас Anaspida

• (неопределено) Cephalaspidomorphi (ранни безчелюстни риби)
   o (неопределено) Hyperoartia
       - Petromyzontidae (миноги)
   o Клас Galeaspida
   o Клас Pituriaspida
   o Клас Osteostraci

• Infraphylum Gnathostomata (челюстни гръбначни)
   o Клас Placodermi (бронирани риби, изчезнали)
   o Клас Chondrichthyes (хрущялни риби)
   o Клас Acanthodii (бодливи акули, изчезнали)
   o Надклас Osteichthyes (костни риби)
       - Клас Actinopterygii (лъчеперки)
       - Клас Sarcopterygii (ръкоперки)
             > Подклас Coelacanthimorpha (целуканти)
             > Подклас Dipnoi (двойнодишащи риби)

Някои палеонтолози смятат, че Conodonta са били гръбначни и ги причисляват към примитивните риби.

Всички групи риби, взети заедно, съставляват повече от половината от познатите гръбначни животни. Има почти 28 000 известни съществуващи вида риби, от които почти 27 000 са костни риби, като от останалите 970 са акули, скатове и химери, а 108 – миноги и миксини. Една трета от всички тези видове са съсредоточени в деветте най-големи смейства. От най-голямото към най-малкото тези семейства са Cyprinidae, Gobiidae, Cichlidae, Characidae, Loricariidae, Balitoridae, Serranidae, Labridae и Scorpaenidae. От друга страна 64 семейства са монотипни, тоест съдържат само един вид. Смята се, че приблизителният брой съществуващи в момента риби (известни и неизвестни) може да надхвърли 32 500.

Навигация

[0] Индекс на публикациите

Преминаване към пълната версия