Екология > Екология

31 октомври – Международен ден на Черно море

(1/1)

_777_:
Този ден свързваме с подписването на  Стратегическия план за действие за възстановяване и защита на Черно море от правителствата на шестте черноморски държави.  В навечерието сме на четиринадесетгодишнината от отбелязването на 31 октомври, превърнал се в символ на нашата загриженост за чистотата на морето и плажовете, за спасяването на морското биоразнообразие.     
       Събирайки индустриалните и битови отпадъци от многократно по - големия си водосборен басейн, включващ почти цяла Европа и Руската равнина, Черно море е силно натоварено с азотни и фосфорни съединения, нефтопродукти, тежки метали и някои химически отпадъци. В резултат на силното натоварване с биогенни елементи след 70-те години на 20 век, най-сериозния и дългосрочен проблем на Черно море е еутрофикацията, която е най-силно изразена в крайбрежните райони на северозападната и западната му част.
        Допълнителна тежест е присъствието на сероводород в целия долен слой на Черно море, така то представлява най-големият безкислороден басейн в света. В следствие на това 87 % от обема му е лишен от живот (с изключение на анаеробните бактерии).
Основната посока на доминиращите течения в нашия сектор на Черно море е Север – Юг. Това обуславя силното влияние на водите вливащи се от устието на река Дунав върху качеството на морските води в Българския сектор на Черно море.
Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район има за цел да управлява интегрирано водите на басейново ниво. Географския й обхват включва и 8 500 кв.км. акватория на 12-милната зона от Черно море. Дължината на морската брегова ивица е 378 км.

източник:www.bsbd.org
----------------------------------------

Въпреки това Черно море се превръща в желана дестинация за всички световноизвестни учени.Намерените останки от потънали кораби са почти в първоначалния си вид,благодарение на уникалната способност на нашето море да съхранява артефакти. :)

Навигация

[0] Индекс на публикациите

Преминаване към пълната версия