[smg] таг - употреба

Пример:
[smg id=123 type=preview align=center width=400 caption="Hello, world!"]
Този код ще покаже в публикацията ви центрирано изображение със среден размер, преоразмерено до 400 пиксела ширина със заглавие под него. Всички параметри могат да се пропуснат с изключение на ID на елемента.

[smg id=1 type=album]
Този код ще покаже в публикациите ви последния елемент в първия ви албум. Ще бъде показан с използване на тип "кутийка" (виже по-долу).

Възможно стойности:
- type=normal, box, link, preview, full, album
- align=none, left, center, right
- width=123 (in pixels)
- caption="Текст на заглавието" или caption=ЕднаДума

id
type
align
width
caption

Close window