AQUAPORTAL.BG - акваристика, аквариумни рибки, аквариумни растения и всичко останало!

Организационни => Технически въпроси => Темата е започната от: Boby_ на сряда, 28 януари 2009 г., 15:43 ч.

Заглавие: Някoи интересни bbc тагове - инструкции за употреба.
Публикация от: Boby_ на сряда, 28 януари 2009 г., 15:43 ч.
Прости (единични) тагове
ТипИзписванеРезултат
Почернен текст[b]Текст[/b]Текст
Курсив[i]Текст[/i]Текст
Подчертан текст[u]Текст[/u]Текст
Всички останали тагове за форматиране на текст работят по същия начин.
Размер на шрифта[size=12pt]Текст[/size]Текст
Цвят на шрифта[color=blue]Текст[/color]Текст

Двустранно подравняване[justify]Текст[/justify]
Текст
Дясно подравняване[right]Текст[/right]
Текст
Всички останали тагове за форматиране на абзац работят по същия начин.
Хоризонтална линия[hr]

Вмъкване на изображение[img]Адрес на изображението[/img](http://i32.photobucket.com/albums/d16/Bobby_111/Fish/180px-Fishegg_A.jpg)
Вмъкване на миниатюра[imgt]Адрес на изображението[/imgt][IMGt]http://i32.photobucket.com/albums/d16/Bobby_111/Fish/180px-Fishegg_A.jpg[/IMGt]
Вмъкване на хипервръзка[url=Адрес]Заглавие[/url]AQUAPORTAL (http://www.aquaportal.bg)
Всички останали тагове за вмъкване на елементи от външни източници работят по същия начин.

Вмъкване на код[cоde]Текст[/cоde]Текст
Вмъкване на цитат[quote]Текст[/quote]
Цитат
Текст

Сложни тагове


Списък

[list]
[li]Ред 1[/li]
[li]Ред 2[/li]
[/list]

Резултат:


Таблица тип 1 (разделена със запетая и сортируема)

[table=,]Брой,Име,Град
456,Иван,София
123,Жоро,Бургас
789,Петър,Пловдив[/table]

Резултат:
[table=,]Брой,Име,Град
456,Иван,София
123,Жоро,Бургас
789,Петър,Пловдив

Забележка: след table= стои разделител (в случая запетая), който се използва по-натам в таблицата за отделяне на колоните. Натискането върху заглавие на колоната сортира съдържанието на таблицата по съответната колона.


Таблица тип 2 (форматирана)

[tabular type=1 caption="Примерна таблица"]
[row][head]Брой[/head][head]Име[/head][head]Град[/head][/row]
[row][data]456[/data][data]Иван[/data][data]София[/data][/row]
[row][data]123[/data][data]Жоро[/data][data]Бургас[/data][/row]
[row][data colspan=2]Две колони[/data][data]Една колона[/data][/row]
[row][data]789[/data][data]Петър[/data][data]Пловдив[/data][/row]
[/tabular]


Примерна таблица
БройИмеГрад
456ИванСофия
123ЖороБургас
Две колониЕдна колона
789ПетърПловдив
Описание:Важно уточнение: Много от тези тагове НЕ са стандартни за bbc, а работят само в този форум!