Автор Тема: Добавяне на азот и фосфор  (Прочетено 12232 Пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглеждат тази тема.

Неактивен evgeni200

  • Активен потребител
  • ****
  • Публикации: 273
Добавяне на азот и фосфор
« : четвъртък, 02 февруари 2017 г., 11:44 ч. »
Добавяне на азот и фосфор


- фосфор и азот в природните водоеми
- правилно контролиране пропорциите фосфат/нитрат
- препоръчително дозиране азот/фосфор
- фосфор
- азот
- трябва ли да се добавя амоний
- рецепти торове фосфат/нитрат
- рецепти торове фосфат/нитрат с амиден азот
- азот/фосфор от Seachem
- самоделен Tropica PLANT NUTRIRION+ liquid

Много често начинаещите акваристи, които отглеждат растения в началото монтирайки силно осветление и СО2 получават бурен растеж на растенията, но фосфор и азот допълнително не добавят. След няколко седмици растежа на растенията се забавя и прекратява. Появяват се признаци на липси на отделни елементи и започва появата на водорасли. Причината се заключава в следното - силното осветление и СО2 карат растенията да растат толко бързо, че основните хранителни вещества азот N, фосфор P и калий K, започват да недостигат. Растенията значително забавят растеж и в състояние на стрес престават да консумират и амоний NH4, отделят азот и фосфор, които при силно осветление веднага се използват от водораслите.

За да не се получава подобно нещо на растенията, винаги трябва да се добавят азот и фосфор, чрез торове.

Страхът от добавянето на фосфор и азот обикновено е свързано с грешното мнение, че концентрация на PO4 във водата над 0,1мг/л се явява причина за растеж на водорасли. Примери могат да бъдат аквариуми със здрави и добре растящи растения, подаване на СО2, силно осветление в които по високи дози PO4:NO3 довеждат до ускорен растеж на растенията, но не и на водорасли. Всичко е точно на обратно - липсата на един или няколко хранителни елементи (N, P, K, CO2, Fe...) спира растежа на растенията, което довежда до излишък на хранителни вещества PO4, NO3 и най-вече амоний NH4 - основен стимулатор за растежа на водорасли.

Торовете, съдържащи азот и фосфор, се добавят регулярно в концентрации, обезпечаващи здравия растеж на растенията. Седмичните смени на вода, предотвратяват тяхното натрупване, в случаите когато има намалено потребление от растенията и по този начин концентрациите се подържат в оптимални граници, непредизвикващи появата на водорасли. Границите, в които се добавят торове мг/л са много широки и не е нужно математически точно да бъдат спазвани. Главното е, те да не бъдат по-малко, спрямо зададеното осветление и потреблението на СО2. В случай на излишък и поява на дисбаланс, последвано с растеж на водорасли, смяната на вода помага да се върне всичко в норми.

Фосфор и азот в природните водоеми

Много често дозирането на азот и фосфор се сравнява на базата на техните концентрации в природните водоеми. Обикновено там тяхното наличие е крайно малко PO4 0.05мг/л, NO3 0.5мг/л.

Защо тогава в аквариум с растения се добавя значително повече?

В природните водоеми сътношението биомаса растения към обем вода е значително по- голямо отколкото в аквариум, растенията дори и постоянно да консумират PO4, то неговите запаси около растенията постоянно се въстановяват. При проточните водоеми около растенията постоянно преминават хранителни вещества дори и концентрацията на PO4 да е 0.001мг/л той е постоянно наличен. Получава се, че в природата растенията имат неизчерпаем източник на PO4, като в същото време неговата концентрация никога не е висока.

Следващия фактор който винаги се пропуска в книгите за водните растения това е хранителната стойност на субстрата в природните водоеми. В нито една книга не се привеждат данни за хранителните стойности на субстрата, а единствено за стойностите на водата. Методиката на ADA, копира именно минимално хранене от водата и хранителен субстрат. Получава се най-близкото до естествената среда хранене на растенията. Значителна част от фосфатите растенията предпочитат да получават чрез корените и по-малка част от водата.

Друг фактор който се пропуска и се анализират данните само за нитрат и амоний от местообитанието на водните растения е именно концентрацията на органични съединения във водата и субстрата. Особенно големи запаси на органичен азот има в отлаганията по дъното на водоемите.

В аквариума, съотношението на биомаса растения към обем вода е много по-малка, по тази причина запасът от хранителни вещества при бърз темп на растеж на растенията, бързо се изчерпва. В природните водоеми концентрация PO4 0.05мг/л е постоянна, тя постоянно се възстановява, тази концентрация в аквариума се имитира с ежеседмично добавяне на PO4 0.5-4мг/л PO4. Консумацията в един аквариум с бързорастящи растения гъсто засаден, би могла да бъде в един ден колкото в аквариум с бавнорастящи растения за седмица и повече. Същото се отнася и за СО2, желязо и другите хранителни вещества. За наше щастие системата с подмяна на вода и добавяне на течни торове ни позволява лесно да имитираме природното хранене на растенията. Ежедневното добавяне на течни торове е близко до това в природните водоеми, където те постоянно се възстановяват по естествен път, а подмяната на вода предпазва аквариума от излишък на хранителни вещества. В природата също има периоди на засилен растеж на водорасли основно есента, когато в сладководните водоеми от валежи постъпват много хранителни вещества. Растенията не успяват да консумират всички и растежът на водорасли се засилва. Ако към системата с подмяна на вода добавим и хранителен субстрат, правейки го основен източник на хранителни вещества и добавим пиково осветление за няколко часа - получаваме система ADA, която е най-близка до природната и най-стабилна.

Правилно съотношение нитрат/фосфат

Защо е нужно да се знае? - закон N-P-K.

От трите основни макроелементи N-P-K азот-фосфор-калий, растежа на растенията трябва да ограничава само фосфора. Това е закона N-P-K. На практика, закон N-P-K довежда до контрол на пропорциите на нитрат и фосфат в аквариума. Ако нитратите в аквариума са - 0 мг/л растенията спират растежа (консумацията на Р и СО2 без нитрати е невъзможно), отделят чрез листата не само хранителни вещества, а главни метаболити от незавършения метаболизъм във вид на захари, които се яват и стимулатор за растеж на водорасли. В същото време във водата се натрупва остатъчно количество амоний, които водораслите започват да консумират много бързо и се получава бум в растежа на водорасли. Ако пропорцията PO4:NO3 се измести от оптималното Redfield ratio ( Р/N-- 1:15-30) по посока на нитрата, се появяват зелени водорасли, ако е в страна на фосфата при почти нулеви нитрати, цианобактерии.

Когато нивото на нитрата NO3=0, а фосфатите PO4 >=0,1мг/л е признак за липса на азот и неговите дози трябва да се увеличат. Появата на цианобактерии или цъфтеж на водата, се свързва именно с нулеви стойности на нитрат. При липса на азот, повишаването на СО2 няма да доведе до подобряване растежа на растенията. Азотът сам по себе си е отговорен за активацията на Rubisco (ензим, отговорен за потреблението на СО2).

Същото се отнася и в случаите, когато има липса на едни или други хранителни вещества (P, K, Fe, Ca, Mg), когато сте сигурни, че те са достатъчно, отново се прави проверка дали азотът не е консумиран бързо и неговите стойности са нулеви. При стойности на PO4>0.1мг/л и NO3>5мг/л без растеж на растенията, означава че са лимитирани от друг фактор - първа стъпка е проверката на СО2 и интензитета на осветлението, микроелементи и особенно желязото Fe.

Redfield ratio

Съотношение на Редфилд (Redfield Ratio) разглежда оптималното съотношение между въглерода и фосфора, необходими за растенията. Потребността от енергия при сухоземните и водните растения е еднаква, оптималното съотношение на C:P се явява 106C:1P за всички. Пълното съотношение C/N/P се явява 106C:16N:1P.
На практика се оказва, че сухоземните растения използват повече азот за изграждане на стабилна и твърда конструкция на своя организъм (изграждат повече протеини). Водните растения имат нужда от по-малко азот и се получава, че потребността им от фосфор е по-висока. По този начин във водоемите растежа лимитира именно фосфора (Tне phosphorus cycle) .
Пропорцията на Редфилд се явява отправна точка в определянето на дозите C/N/P за нашия аквариум с растения. Нашата задача е да доставим нужното количество фосфат, в границите PO4 0.2-2.0мг/л. Растенията могат да консумират за седмица дори 4мг/л. Трябва да се запомни, че стойности на водата PO4>4мг/л стимулират ръста на водораслите. Добавяните количества и тези, които остават след консумирането, ни дават и дозата седмично PO4.

Превръщането на атомното съотношение Redfield Ratio 106C:16N:1P със съотношение по маси (теглово) дава 41C : 7.2N : 1P, а пресмятането по фосфати/нитрати по маси PO4:NO3 - 1:10.4. Съотношението PO4:NO3 - 1:10.4 се използва в торове като PPS-pro, близки стойности използват Seachem и Tropica. Водните растения съдържат съотношение P:N - 1:8-10 (Garten 1976), а водораслите P:N - 1:14 (Redfield 1958).

Естествената среда на водните растения е лимитирана по фосфора, тоест единствено той ограничава техния растеж (всичко останало обикновенно е достатъчно). Растенията могат да генерират голям запас от фосфор бързо консумирайки го от водата и могат да преживеят периодичен недостък на PO4.

Липсата на азот N е много по-лоша от временната липса на фосфор, бързо довежда до радикално забавяне растежа на растенията в няколко пъти, защото е нужен на ензима Rubisco - отговорен за консумацията на СО2. При липса на азот запасът от фосфор (натрупан от растенията), няма да предотврати спада в растежа на растенията и като резултат се появява дисбаланс, създавайки среда за развитие на водорасли (Ole Pedersen). Азотът никога не бива да лимитира растежа на растенията! Използвайки торове в съотношение 1:16 по Redfield, растенията получават повече азот отколкото им е нужен спрямо P по Garten, което е и важно за ензима Rubisco - отговорен за консумацията на СО2 . Излишъкът на азот (в разумни граници), значително подобрява стабилността в аквариума. Пропорцията, използвана от повечето акваристи P/N e 1:24, което съответства на PO4:NO3 - 1:16. Seachem използва съотношението PO4:NO3 - 1:16

Пропорции във фирмените торове:
Seachem P:N 1:22.5 - отговарящо на PO4:NO3 1:16.6
Tropica PLANT NUTRITION + P:N 1:28.5 - отговарящо на PO4:NO3 1:19.336
Edvard Vic в PPS-pro P:N 1:7.5 - отговарящо на PO4:NO3 1:10

Само Estimative Index подържа P:N 1:7.5, което при дисбаланс, веднага довежда до ръст на водорасли, във водата остава прекалено много PO4.

В методиката на ADA също се използва подхода на презапасяване с азот в грунда, а във водата стойности на PO4 са около нула. Добавя се фосфат, който веднага се консумира от растенията или се фиксира от грунда.

Rubisco activase - ензимът, отговорен за потреблението на СО2

Липсата на азот е много по-лоша, отколкото липсата на фосфор, защото без азот ензимът, отговорен за потреблението на СО2 - Rubisco не се активира и потреблението на въглероден диоксид се снижава. В резултат, рязко се снижава потреблението на СО2, забавя се в пъти фотосинтезата и се засилва растежа на водораслите. Известно е, че при достатъчно азот, може да се лимитира растежа на растенията по фосфора, без радикално това да променя потреблението на СО2 (Ole Pedersen). Недостатък на азот е фатален за темповете на фотосинтеза и много бързо се получава развитие на водорасли. Важно е да се отбележи, че не е желателно да се ограничава растежа лимитирайки по PO4 вместо това е добре да се намали осветлеието като сила. Хранителните вещества и СО2 трябва винаги да са достатъчно във водата или субстрата. Както е казано по-горе, временния недостатък на фосфор не предизвиква растеж на водорасли, докато в същото време недостигът на азот гарантира тяхното появяване.

При добавяне на фосфати и нитрати в аквариум с инертен грунд, пропорциите фосфат/нитрат варират в широки граници PO4/NO3 1/10-25, ако дозата е достатъчна, то тя не е първопричина за появата на водорасли. Съотношението PO4/NO3 1/16-25 все пак е изгодно, когато в аквариума се появи дисбаланс.

Ако грундът е ADA (богат на органика), във водата се добавя фосфат и нитрат почти в равно съотношение PO4:NO3 1:1.695 за Lights и 1:1.915 за Shade. Азотът в грунда е винаги достатъчно.

Препоръчителна доза азот и фосфор

Дозировката зависи от темпа на растеж на растенията и запаса на хранителни вещества в субстрата. Системата, която е избрана за създаване на аквариума, определя и самата дозировка.
Много акваскейпъри използват методиката на Tom Barr за добавяне на торове (Estimative index), където количеството фосфати е значително голямо в пропорцията PO4:NO3 1:5-10, а дозите спрямо фосфата са 2 до 5мг/л PO4 седмично.
Seachem препоръчват дозиране на фосфата PO4 0.125-0.25 седмично, в съотношение PO4:NO3 1:16.6
Болшинството акваристи добавят PO4:NO3 в традиционно отношение 1:15, независимо от субстрата и метода на осветление. Понякога както в PPS-pro 1/10.
ADA препоръчва добавянето на макроелементи според потребността на растенията или използвайки напълно тяхната система - дозировката е 1мл на 20л, което дава 1.4мг/л PO4 седмично.

Важен въпрос е и при каква концентрация на фосфат, растенията са лимитирани от него?

Tom Barr казва: PO4 силно лимитира при концентрация 0.05мг/л, умерено при 0.2мг/л и изобщо не лимитира при 2мг/л .

При стартиране на аквариум, разтворът нитрат/фосфат трябва да започне да се добавя едва, когато растенията са се адаптирали и показват растеж. Достатъчно е в началото да се осигури светлина и СО2, да се изчака периода на адаптация от една до три седмици и се започва добавянето на макроелементи, които винаги трябва да са достатъчно.

Особенности на добавянето на калий в EI

Калиев сулфат е възможно изобщо да не се добавя. За много акваристи това не е съвсем разбираемо, все пак калия е важен елемент, без който фотосинтезата е невъзможна и винаги трябва да присъства в 10-20мг/л седмично. Ако продължително време като източник на азот се добавя KNO3, за фосфор KH2PO4 калия ще е предостатъчно - около 20мг/л . Пропускайки седмична смяна на вода 30-50% е възможно да се получи предозиране по калия, което и довежда до блокиране усвояването на азот.

Фосфат PO4

"Фосфатът бързо се освобождава при разлагането на органика. Излишък на фосфат дават храната за риби и гниещи остатъци от растения. Фосфатът е изключително разтворим, при загиване листата на растенията той много бързо се освобождава във водата. Целият обем от фосфат в един водоем може да бъде отделен само за два часа." [TheKrib]

Както беше споменато, рибите в Nature Aquarium като брой са толкова, че да се минимизира натрупването във водата на NH4+ , а с това и растежа на водорасли. Това количество риби, което гарантира неналичие на водорасли в аквариума, не доставя достатъчно количество фосфат, а още по-малко и азот. Предоставянето на растенията на PO4:NO3, става чрез добавянето на течни торове.

Разтворът нитрат/фосфат никога не се прави заедно с микроелементи, PO4 реагира с хелата на желязото и то се окислява - недостъпно за растенията. Тропика има на пазара течен тор, в който макро и микроелементите са заедно Plant Nutrition+ liquid.

Различни източници препоръчват дозите фосфат да бъдат от 0.5 до 3 мг/л седмично дори и 5 мг/л.

Seachem препоръчва на начинаещите да започнат с доза 0.2 мг/, като също според тях дозировката може да варира от 0.2 до 1.34 мг/л PO4, в зависимост от аквариума.

EI препоръчва дозата да не надвишава 3мг/л PO4 седмично. Оптималната доза е в границите 0.75-1.5мг/л PO4 седмично.

Не бива да се бърка установената концентрация в аквариума, тази която остава след консумацията на растенията, със седмичното дозиране. Може да се добави и 5мг/л седмично, но разпределено по дни неговото ежедневно добавяне след консумация, може да има стойност близка до нула. Растенията много бързо усвояват фосфат, попълвайки своите запаси (буферизират фосфат много бързо) и неговата стойност може да спадне под 0.1мг/л , което не означава дефицит на фосфат, а точно обратното, показва здрав ръст на растения и бързо усвояване на хранителни вещества. Дозата нитрат е значително по-голяма. Той се усвоява значително по-бавно, буферизира се от растенията в по- малка степен.

Като източник на фосфат в акваристиката се използва калиев дихидрогенфосфат - KH2PO4.
Калиев дихидрогенфосфат е неорганично съединение, което непосредствено се използва като източник от растенията. Растенията не могат да използват фосфата от екскрементите на рибите, докато те са органически свързани. За да станат достъпни, те първо трябва да се минерализират.

KH2PO4 съдържа PO4=69.8%, P=22.8%, K=28.7%.

Купува се от магазини за химически чисти химикали

Може да се използва и суперфосфат [Ca(H2PO4)2], но той се разтваря трудно във вода, а съдържанието на фосфат е около 15%.

Не бива да се използва P2O5! При разтваряне отделя много топлина и е токсичен.

Признаците за фосфорно гладуване са потъмняване на младите листа, подвиване на листата и младите издънки, появяване на кафяви петна по старите листа.

Азот

Няма азот - няма растеж на растенията. Колкото и да подавате СО2, добавяте желязо, калий, фосфор, светлина - ако няма азот, растенията няма да растат.

Липсата на азот е много по-лоша от липсата на фосфор! Довежда до неспособност Rubisco activase да активира Rubisco за употреба на СО2 при намалено негово подаване в аквариума.

Признак за липса на Азот [N] - преждевременно загиване на старите листа, пожълтяване краищата на листа - разпространяващо се в последствие по целия лист, забавяне на растежа, почерняване части от листа при папрати.

Обичайно като източник на азот се използва калиев нитрат KNO3 (К 14%, NO3 62%). Това е най-достъпният източник, не предизвикващ растеж на водорасли .

Известно е, че при pH>6.5 растенията значително по-лесно използват амоний MH4+ като източник на азот. Понякога като източник на азот се използва именно амониева селитра NH4NO3. Амониевата селитра съдържа NO3 77,5%, NH4 22,5%, азот 33%. Амония е токсичен в концентрация над 5мг/л. При положение, че амония е основен стимулатор за растежа на водорасли е препоръчително да се използва в аквариуми без риби или от по-опитни акваристи. В какво състояние ще се намира съединението - амоний или амоняк зависи от рН на водата - колкото е по-високо рН амоняка става повече, като самият той е много токсичен за рибите. Когато GH>12 добавянето на [CO(NH2)2] (карбамид) е желателно да не се прави.

Болшинството акваскейпъри използват именно калиев нитрат KNO3. Растежът на растенията е винаги отличен. Авторът счита, че добавяне на амоний е допустимо единствено в аквариум без риби и като 1/20 част от азота.

Последна тенденция е амидния азот (NH2). Лесна за усвояване форма на азота, която в отличие от амония въобще не стимулира растежа на водорасли. Използва се в торове Seachem.

В статията ще бъдат описани рецепти за торове с трите източника на азот

Амоний NH4+
Добавянето на амоний NH4+ трябва да става много внимателно. Амоният, заедно с колебанията на СО2 са основен стимулатор за растеж на водорасли. Използва се като малка част за източник на азот.
Водораслите няма да използват нитрат като източник на азот, докато неговата концентрация е над 0.02мг/л (виж. PLANTS and BIOLOGICAL FILTRATION, Diana Walstad). Минимално предозиране или забавяне в растежа на растенията, би довело до засилен растеж на водораслите, особено в аквариуми с интензивно осветление. Амоният действително засилва растежа на растенията поради факта, че на растенията е необходима повече енергия за да използват азота от NO3.

Никога не добавяйте амоний, ако филтърът е маломощен. Филтърът винаги трябва да е чист - при затлачен филтър се намалява биофилтрацията и ако растенията не успеят да консумират внесения амоний се получава развитие на водорасли. При необяснимо появяване на водорасли Т. Амано съветва първо да се провери работата на филтъра и да не се стартира аквариум без зациклен филтър, ако използвате субстрати ADA (Aqua Soil и Power Sand отделят голямо количество NO3 и NH4+)!

Причината, растенията да не консумират амоний, е най-вече от малко СО2 или светлина. Когато СО2 и светлината са достатъчни, причината се търси в затлачен филтър или липса на фосфор.

Когато с филтъра, светлината, СО2 и фосфора всичко е наред, обърнете внимание на правилната дозировка на PO4 и NO3/NH4+. Превишени дози, дори при добър растеж на растенията, могат да доведат до непълна консумация на азот/амоний и фосфор.

Ако не сте уверени или не достатъчно опитни най-добре е да се направи разтвор с KNO3, който да се добавя в доза 10-30мг/л седмично. Неголямото количество амоний, който се отделя от рибите, е достатъчно за бързите потребности на растенията от азот.

Стимулирането, чрез амоний на растеж на водорасли може да бъде значително намалено, използвайки субстрати с висок СЕС, като ADA Aqua Soil, Profile/Turface и т.н. Тези субстрати постоянно буферизират (фиксират) амоний NH4+, притегляйки го към отрицателно заредените участъци на субстрата. Фиксиран, амоният става достъпен за растенията единствено чрез корените и недостъпен за водораслите.

Аквариум, в който се използва инертен грунд, най-добре е да се използва само калиев нитрат KNO3.

Пример за азотен тор използващ амониев азот:
Eudrakon N немска фирма Drak - състав 22.2г/л амониев нитрат NH4NO3, 16.6г/л карбамида CO(NH2)2 и 52.2г/л калиев нитрат KNO3.

Амиден азот NH2

Всички проблеми, свързани с лесно усвоимата форма на азот NH4+, могат да бъдат избегнати чрез добавянето на амиден азот, който съставлява половината от източника на азот в Seachem Flourish Nitrogen™. Амиден азот е съединение, в което азота е в този вид - NH2 дава на растенията лесно усвоим източник на азот подобно на NH4+, но недостъпен като източник за водорасли.

"... Това означава, че амониевия азот присъства не във вид на свободен амоний или амоняк. А като част от по-сложна молекула, която растенията могат да преработят до амоний и да използват именно него. Теоретично, водораслите също могат да го използват като източник. Тестове в лаборатория са показали, че подобно нещо не произтича, дори се намалява растежа на водораслите. (Gregory Morin, Ph.D. Seachem Laboratories, Inc., Research Director - fins.actwin.com)

Има също аквариумни торове със съдържание на амиден азот, както и комплексони на микроелементи.
ADA ECA (Efficient Complex Acid) - аминокиселини се използва като хелат (глюконат за желязо).
ADA Green Gain - за аквариуми с голямо количество дългостеблени растения, съдържа аминокиселини и хормон за растеж цитокинин (намаляващ стреса при подрязване на растенията).
FloraSan - съдържа хуминови киселини.
Seachem Flourish™ - аминокиселини като хелати 6.0г/л (arginine, glutamate, lysine, tyrosine). При препоръчителна седмична доза 5…10мл на 250л вода дава 1.2-2.4мг/л аминокиселини.

Salt от форум APC предполага, че Seachem използват гуанинов нитрат (guanidine nitrate [CH5N3•HNO3]+): NH2 се явява част от амино групи, която растенията използват за образуване на протеини. Това е причината, растенията лесно да консумират NH2. Нитрата NO3 трябва да преобразуват в употребима форма. Гуаниновият нитрат е отличен източник на азот за растенията - в него три NH2 са свързани с атом въглерод, което го прави и малко достъпен за ворасли. Seachem използват него в Flourishe Nitrogen." (Salt на форум APC).

На практика, по данни на производителя Seachem Flourish Nitrogen™ съдържа карбамид (NH2)2CO, но не чист, а свързан във вид на iminium salt. Карбамидът се консумира, както от корените така и от листата. Една част от карбамида в грунда се преобразува от бактериите във вид на NH4.

Рецепта за тор с карбамид като Seachem
карбамид - 16 гр, KNO3 - 53.6 гр, литър вода

Tropica PLANT NUTRITION+ liquid.

Този тор съдържа и микроелементи. Състав PLANT NUTRITION+ liquid (TPN+): хелатори HEEDTA и DTPA, N 13.4г/л (NO3=60г/л), P 1г/л (PO4=3.07г/л), Fe 0.7г/л, K 10.3г/л (K2O=12.46г/л), Mg 3.9г/л, S 9.1г/л, B 0.04г/л, Cu 0.06г/л, Mn 0.4г/л, Mo 0.2г/л, Mo 0.2г/л, Zn 0.2г/л. PO4:NO3=1:19.5 ( Redfield ratio 1:29). Седмична доза 5мл на 50л = 0.3мг/л PO4.

James C. (UKAPS.org) в статията All In One Solution предлага следното самоделно Tropica PLANT NUTRITION+ liquid. Хелаторите (тропика използва силни хелатори) да не влизат в реакция с макроелементите pH се снижава с добавянето на аскорбинова киселина (E300 витамин С) , която едновременно се явява и анти оксидант. Против образуването на плесени - калиев сорбат (E202 Potassium sorbate).
96г - KNO3
4.4г - KH2PO4
34г - MgSO4
10г Aqua Essentials Trace Elements Mix (смес от микро елементи)
1.0г E300 - витамин С
0.4г E202 - калиев сорбат
1000 мл дестилирана вода.

"Често се среща мнението, че не бива да се смесват желязо и фосфат понеже ще реагират. Това е вярно, ако желязото не е хелатирано!"

Разтвор фосфат/нитрат - 1/15
KH2PO4 - 5.77 гр
KNO3 - 106.45 гр
Вода 1000мл (1 литър)
Концентрация в разтвора PO4 - 4.03 гр/л или 4.03мг в 1мл. Нитрати NO3 - 66 гр/л.
За 100 литра вода 1 мл от разтвора дава PO4 0.041мг/л, по NO3 - 0.66мг/л.

Разтвор фосфат:нитрат 1:15 с амиден азот

KH2PO4 - 5.77 гр
Карбамид (NH2)2CO - 16гр
KNO3 - 53.6г
вода 1000 мл

Тестовете за нитрат не отчитат амиден азот!

Макроелементи по PPS-pro 1:10

KH2PO4 - 6 гр
KNO3 - 65 гр
K2SO4 - 59 гр
MgSO4 - 41 гр

Съдържание в разтвора : PO4 - 4.19г/л, NO3 - 40г/л, K - 50г/л, Mg 4г/л.
Дозировка ежедневно 2.5мл на 100л - 0.77мг/л PO4 седмично.

Микроелементите не трябва да съдържат калий и магнезий. Препоръчва се за JBL Ferropol 24 и Seachem Flourish Iron™

Разтвор EI фосфат:нитрат

KNO3 - 60 гр
KH2PO4 - 10 гр
Литър вода
Съдържание за разтвора PO4 7г/л и NO3 37.2г/л. Пропорция PO4:NO3 1:5.3!
Дозировка даваща PO4 0.5-1.6мг/л седмично, 0.75-2.5мл от разтвора дневно за 75 литра аквариум.
Дозировка по Tom Barr: 4-8мл дневно 75л в зависимост от осветлението 0.375-1.3W/л, което дава PO4=2.6-5.2мг/л седмично.

Стандартна дозировка по PO4:

- високо интензивно осветление/бързорастящи растения -› 3мг/л (Fe-0.5мг/л)
- средна интензивност на осветление/бързо и бавно растящи растения -›1.5-2.0мг/л (Fe -0.3мг/л)
- ниско интезивност на осветление/ бавнорастящи растения -› 0.75-1.0мг/л (Fe-0.1мг/л).
Дозите за седмични .

1. Винаги давайте на растенията достатъчни количества азот, фосфор, калий и микроелементи
2. Растенията използват нитрат NO3, възстановявайки го до NO2, а след това до амоний NH4+

________________________________________________________________________________________________________________
Quantifying and Understanding Plant Nitrogen Uptake for Systems Modeling By Liwang Ma, 112-115pp
"Practical PMDD Information (Sources and Doses)", April 1997, с http://www.thekrib.com/plants.
"Аквариум и водные растения", М.Б. Цирлинг, СПб, Гидрометеоиздат, 1991, 256стр., ил. ISBN 5-286-00908-5.
все о PMDD и продажа готового удобрения: Greg Watson [http://www.gregwatson.com/PMDDStoreInfo.htm]
программа калькулятор от Chuk Gadd для расчетов внесения удобрений: Planted Aquarium Calculator (685Kb)
Химические Расчеты для Удобрений (на англ.) Chemical Computations for Nutrient Management
Product Review: Seachem's Nitrogen & Phosphorus ™, by Bailin Shaw, DFWAPC Member
The Relative Nutrient Requirements of Plants (Optimizing Nutrient Ratios in Mixed Fertilizers) by Ernest M. Trionfo
Post on CO2 and why we can get algae at times even with EI, Tom Barr
Preparazione delle soluzioni NPK, Claudio Cappelletti, Aquagarden.it (итал.)
калькулятор для приготовления растворов NPK, Claudio Cappelletti (итал.), Aquagarden.it (итал.)
точные атомные массы веществ (итал.), Aquagarden.it (итал.)
WebElements Periodic Table
Кальуклятор удобрений/дозировки от TheAquaTools - самый удобный и наглядный калькулятор
Калькулятор удобрений на AquaticPlantsCentral - Fertilator 3.0
рассчеты удобрений - на сайте Chuck Gadd
El Abonado (Entender y calcular las rutinas) (исп.)
PLANTS and BIOLOGICAL FILTRATION by Diana Walstad (книга - PDF 12.6Mb)
Азотное питание растений. Использование азотсодержащих удобрений в аквариуме, jusupoff
Энергетическое обеспечение клетки. Фотосинтез
Essential Enhancers Explained, [http://www.bghydro.com/BGH/static/articles/0906_neg.asp]
Greg Watson's Guide to Dosing Strategies, Aquatic Plant Newsletter, Aquaticplantnews.com
Nutrients and Fertilizers - Jake’s Planted Aquarium Pages
Macro Nutrient Aquarium Plant Fertilizer DIY Recipe - Aquaria.net, Richard Sexton
Product Review: Seachem's Nitrogen & Phosphorus ™ by Bailin Shaw, DFWAPC Member
When and How to add nutrients/fertilizers to your tank, Steve Hampton
Tне phosphorus cycle
All In One Solution (копия состава удобрения микро+макро в одном флаконе Tropica Plant Nutrition+ liquid)

________________________________________________________________________________________________________________
Източник: http://www.amania.org/Tech/liqfert-n_p.html
Превод: Evgeni200

 Aqua World 55 Astario

Rainbowfish България Retro Club Varna Live Club

Бърз конвертор
oF ◄► oC ин. ◄► см. гал. ◄► л.