Екология > Екология

С изкуствен дом за миди чистят водата в Черно море

(1/1)

malomir:

Конструкция на подводните линии

От 21 декември 2010 година учени и преподаватели от Техническия университет във Варна работят по проект „Подобряване на екологичния статус на крайбрежните черноморски води и опазване на биологичното разнообразие чрез създаване на изкуствени дънни хабитати”. Той е на стойност 81 250 лв. и е финансиран от фонд „Научни изследвания”. Работата по него ще продължи 3 години.

Специфичните за Черно море сероводородна зона, сравнително ниска соленост и слаб обмен на водни маси със Световния океан са сред причина за неговото природно обусловено ниско биологично разнообразие. Освен това Черно море има и специфични екологични проблеми, свързани с неговата висока антропогенна натовареност: тук се вливат 4 големи реки, масово се практикува тралене, в някои райони са силно развити риболовът и морският транспорт. Тези процеси са съпроводени със загуба на биологично разнообразие и влошаване качеството на морските води. Нарушеното екоравновесие е предмет на част от изследванията по проекта.

Екипът, ръководен от проф. д-р инж. Николай Ников, след период на анализи и оценка започва същинската работа по създаване на условия за заселване на дънни съобщества, увеличаване устойчивостта на екосистемите и  пречистване на водата чрез естествения филтър – мидите. При температура на морската вода от 17оC  възрастната черна мида филтрира до 3 литра на час. 

След изследване на 6 потенциални района за начало на експеримента, учените избират  залив западно от нос Акин (недалеч от Черноморец), в който няма силни подводни течения,  силните вълни са рядкост, няма интензивно корабоплаване и има естествени “обиталища” на попчета, морски кучки, ракообразни и др.

Там те инсталират 3 подводни линии по 280 метра всяка. Конструкциите са изработени от въжета с диаметър 26мм., за които са вързани мрежоподобни местообитания за миди, поддържани от поплавъци. В основата на всяка от дъгите в подводните линии има предпазител срещу рапаните, които се хранят с черноморските миди. Така чрез увеличаване на черните миди водата в залива ще стане по-чиста, в следствие на това ще се увеличи нивото на кислород в нея, ще намалеят така наречените „червени приливи“, причинени от интензивния цъфтеж на планктона. Всичко това от своя страна ще увеличи шансовете за оцеляане на дънните обитатели на Черно море.

Партньори на Техническия университет–Варна в проекта са Институтът по океанология към БАН и „Хеликс Груп“ ООД. Проектът бе представен днес в ТУ-Варна от проф. д-р инж. Николай Ников, доц. д-р инж. Николай Минчев и доц. д-р Даниела Тонева.

Навигация

[0] Индекс на публикациите

Преминаване към пълната версия