Категории и статии


± Интервюта с акваристи

± Общи статии

± Риби

» Растения
 • Интензивно отглеждане на аквариумни растения - Част 1

 • Интензивно отглеждане на аквариумни растения - Част 2

 • Въведение във физиологията и екологията на водните растения

 • Растителният аквариум – как да отглеждаме растения, а не водорасли

 • Осветление за отглеждане на различните растения


± Филтрация

± Хранене

± Соленоводни аквариуми

± Бракични аквариуми

± Биотопи и биотопни аквариуми

± Екология

± Химия и физика

± Осветление

± Развъдници
 

Растителният аквариум – как да отглеждаме растения, а не водорасли

    

Автор: Руслан Иванюшин


     Водораслите са основният проблем на растителните аквариуми.
 

     За да бъде решен, е необходимо добре да се разбират основите на баланса в аквариума с водни растения. Същността му е в това, че водораслите може да изчезнат само ако растенията се развиват добре и биомасата им е достатъчно голяма.    
 

Какво е нужно на растенията за тяхното развитие?
 

     Светлина, CO2, макроелементи (азот, фосфор, калий) и микроелементи. Това е всичко. Дайте им го и те ще растат – няма къде да ходят. Но практически на водораслите и растенията е нужно едно и също, тогава как да се избавим от водораслите? Отговорът е: чрез достатъчно биомаса и скорост на растеж на растенията. Как да го постигнем? Като осигурим на растенията всичко изброено по-горе, а водораслите ще изчезнат сами.
    

      От какво зависят скоростта на растеж и биомасата на растенията?

     Скоростта на растеж при растенията, т. е. интензивността на фотосинтезата, се определя преди всичко от интензивността (силата) на осветлението. (Това е твърде опростено твърдение и е вярно само донякъде – зависимостта е нелинейна и от някаква интензивност нагоре ефективността на фотосинтезата спада и дори количеството усвоена светлина намалява. – Бел. прев.) Не концентрацията на CO2 или макроелементите, а светлината! Количеството на използвания CO2 = количеството светлина* (в молове**). По-малко светлина означава, че растенията ще се нуждаят от по-малко CO2, макро- и микроелементи. Когато има достатъчно светлина и съответстващото й количество CO2,  растенията могат да използват макро- и микроелементите и да растат нормално, потискайки водораслите. Напълно логично. Нагласяме останалите параметри според светлината, а не обратно! Според дадената интензивност на осветлението се подава съответстващо количество CO2,  както и макро- и микроелементи.
     
     ----------------------------------------
     * Така твърди авторът. Опитахме да проверим това твърдение, но между поглъщането на светлинния квант (фотона) и усвояването на молекула въглероден двуокис има толкова много реакции и превръщания, та се отказахме. Още повече. че пряка връзка между постъпването на енергия (поглъщане на фотон) и включването в процеса на въгледвуокисната молекула няма. И дори двете събития са в два различни етапа на процеса на фотосинтезиране. Затова може би в по-удачно да се приеме, че двете количества са пропорционални (дори ако авторът е прав, това приемане не му противоречи – 1:1 също е пропорция).
     (Бел. прев.)

    ** Под количество светлина в случая се разбира броят фотони, който в системата SI се измерва с единицата айнщайн (einstein), която съкратено се означава с латинската буква E и е равна на един мол фотони. Това означава, че в един айнщайн се съдържат фотони, чийто брой е равен на числото на Авогадро.

     Числото на Авогадро (константа на Авогадро) е физична константа, която числено е равна на броя градивни частици в един мол вещество. Приетото означение е NA, а препоръчаната през 2006 г. от международния Комитет по данните за науката и техниката стойност е NA = 6,02214179(30).1023 mol-1. Последните цифри не са уточнени със сигурност и са приети с някаква приблизителна точност, поради което се поставят в скоби.    

     Айнщайнът е твърде голяма единица. Затова най-често се използват нейните дробни - например активната при фотосинтезата радиация (светлината) обикновено се измерва в микроайнщайни (×10-6) за секунда на квадратен метър (µE.s-1.m-2).
     (Бел. прев.)
     ----------------------------------------
     
     Защо всички препоръчват да се ограничи внасянето на фосфати и нитрати в аквариума? Това е вярно за аквариум с риби с ниска интензивност на осветлението и практически без растения. В аквариум с голямо количество растения всичко е съвсем НАОПАКИ! Недостатъчното хранене на растенията (светлина, CO2, азот, фосфор, микроелементи) води до забавяне на растежа, водораслите веднага получават преимущество и бързо запълват целия аквариум.
 

     Разликата се състои в това, че сега ви се налага да храните повече растенията, отколкото рибите! Как тогава да се реши проблемът с водораслите?


   
ЗАБРАВЕТЕ ЗА ТЯХ!

     Докато се боите да внасяте в аквариума фосфати, нитрати и желязо,
винаги ще имате водорасли.
    
     Вместо да се борите с водораслите, заемете се с това да предоставите на растенията достатъчно храна. Ако светлината е достатъчно и подаването на CO2 й съответства, всичко, което трябва да правите, е РЕДОВНО да добавяте макро- и микроелементи и да сменяте ежеседмично 30-50% от водата. Растежът на растенията ще се нормализира и водораслите сами ще изчезнат. Тоест ЕДИНСТВЕНАТА причина за растежа на водорасли в аквариума с растения е влошеният от недостатъчно хранене растеж на растенията!


  
НЕ СЕ БОРЕТЕ С ВОДОРАСЛИТЕ!
ВМЕСТО ТОВА ДАВАЙТЕ НА РАСТЕНИЯТА ВСИЧКО,
КОЕТО ИМ Е НУЖНО, ЗА ДА РАСТАТ.
    
 

     Това, че водораслите се развиват при високи нива на фосфатите (PO43-), нитратите (NO3-) или желязото Fe > 0,1 mg/l, не отговаря на действителността. Размножаването на водораслите изисква трите елемента – въглерод, азот и фосфор – да са в съотношение 106C/16N/1P. Това показва, че даже нищожно количество фосфор (P) във водата може да предизвика растеж на водорасли.
 

     НО да се ограничат PO43- и другите хранителни вещества в аквариум с растения до такава степен, че да измрат водораслите, докато в аквариума има живи растения, е НЕВЪЗМОЖНО – това ще доведе единствено до пълно преустановяване на растежа на растенията (виж закона N-P-K по-долу), натрупване на NH4+ (амониев катион), PO43-, NO3- и микроелементи и бурен растеж на водорасли. Например водораслите могат да усвояват фосфатите при концентрации десетки пъти по-ниски, отколкото растенията.
 

     Тогава как изчезват водораслите? Нали практически и на тях, и на растенията е нужно едно и също?

     Растенията могат да трупат и съхраняват запаси* от хранителни вещества, а водораслите НЕ МОГАТ. На водораслите са нужни значително по-малко такива вещества, но постоянно. Растенията се нуждаят от много повече, но те могат да ги съхраняват в запас. Ако храненето на растенията е балансирано, те растат добре, а водораслите нямат шансове. Ако изведнъж се появи недостиг на някое от хранителните вещества, растенията не просто преустановяват растежа си оставяйки хранителните вещества на водораслите, а и започват да отделят във водата своите излишъци! Водораслите веднага се заселват по листата.
     
     ----------------------------------------
     * Концентрацията на хранителните вещества във водата е много ниска и затова растенията са развили способността да ги натрупват в големи количества. Например концентрацията на желязото (Fe)  или медта (Cu) в растението може да бъде 1 000÷1 000 000 пъти по-голяма в сравнение с водата. Растенията могат да съхраняват достатъчно азот (N)а трикратно увеличаване на масата си и фосфор (P) за увеличаване на теглото си пет пъти!

     Също така могат да преместват хранителни вещества (въглерод (C), азот (N), фосфор (P), сяра (S), желязо (Fe )и калий (K)) от старите отмиращи тъкани в растящите нови. Това им позволява да поддържат масата на живата тъкан при липса на постъпващи нови минерали.
      (Бел. авт.)

     ----------------------------------------
     
     Водораслите са там, където скоростта на растеж при растенията е недостатъчна и биомасата им е малка. Това се получава само когато на растенията не достига едно или няколко от хранителните вещества – C, K, N, P… микроелементи.
   

ИМА САМО ЕДНА ПРИЧИНА ЗА ВОДОРАСЛИТЕ – Н Е Д О С Т А Т Ъ Ч Н О
ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА.

 

     В аквариум, на който 1/3 или 1/2 от обема е запълнена с нормално хранени растения, по принцип водорасли не може да има.
 

     Никой не знае достатъчно достоверно точно защо измират водораслите при добър растеж и достатъчна биомаса на растенията – това просто е всеизвестен факт и това за нас е предостатъчно.

     Само по себе си присъствието на PO43- в доста високи концентрации във водата, на NO3-, на Fe  (даже повече от 0,5 mg/l) при добро развитие на растенията не води до появата на водорасли, а само до спирането на растежа им и/или недостатъчната им биомаса. Оттук основният принцип за поддържане на аквариум с растения е винаги да се осигурява всичко необходимо за растежа на растенията и водораслите сами ще изчезнат. Това е основата на ВСЕКИ от съществуващите методи за поддържане на аквариум с растения.

     Тъй като практически е невъзможно да се ограничи развитието на водорасли чрез съдържанието на фосфор (P), поне докато има живи растения в аквариума, главната задача на който и да е метод е да дава максимално допустимото количество хранителни вещества, като гарантира липсата на дефицит за растенията. От всичко, което е необходимо за фотосинтезата, ЕДИНСТВЕНО светлината трябва да ограничава развитието на растенията – не CO2, макро- или микроелементите.
  
     Ключът е в това единствено СВЕТЛИНАТА да ограничава растежа на растенията и нищо друго.
    
     Когато започнете редовно да добавяте NO3- и PO43-, ще бъдете поразени от това доколко растенията ще подобрят растежа си и външния си вид.
 

     Водораслите се появяват веднага щом растенията спрат да растат – основно заради натрупването на органични вещества, амониеви йони (NH4+ ) и появата на стимулиращи размножаването им фактори: твърде дълъг дневен период на светене или твърде висока интензивност на светлината, изобилие на органични вещества и амониеви йони във водата... всичко, което им „напомня” за пролетта. При наличието на тези стимулатори водораслите и техните спори моментално получават сигнал за растеж и размножаване. Хранителните вещества винаги ще им бъдат достатъчни, независимо колко ниско е съдържанието им във водата. Именно редицата фактори,  стимулиращи тяхното пробуждане и добавени към лошото развитие на растенията, са причина за взривообразните нашествия на водораслите. Затова стабилността на условията в аквариума и плавността при изменения на режима и съдържанието му са не по-малко важни фактори от храненето на растенията. Като запазвате стабилни оптимални за растенията условия и осигурявате достатъчно хранене ще избегнете стимулирането на водораслите към пробуждане и ограничаването на някое или няколко от хранителните вещества, растенията винаги ще растат добре и няма да има водорасли.
 

     А ако все пак водораслите се развиват по-бързо от растенията?

     Изясняването на въпроса защо е възникнал дисбаланс (и оттам – водорасли) започва с търсенето на причините за голямото отделяне на амониеви йони (NH4+), а след това и причините за лошото развитие на растенията.
 

     Причините за лошия растеж се изясняват в реда на важност на потребностите на растенията: светлина – CO2KNO3-NH4+  – микроелементи.
 

     Именно в този ред трябва да се търси отговорът на въпроса „кое в дадения момент ограничава растежа на растенията?”

     Защо точно в този порядък?

     За въглеродния двуокис вече говорихме. Той е основният строителен материал за растителните клетки (~45%) и от всички елементи най-голяма е необходимостта от въглерод. Няма ли CO2,  няма фотосинтеза и няма растеж. Правилното съотношение светлина:CO2 е най-важният параметър. Ако CO2 е недостатъчен за дадената интензивност на осветлението, ще има водорасли и те успешно ще използват и най-малките количества хранителни вещества във водата.
 

     За микроелементите това се определя от закона N-P-K: от трите елемента азот-фосфор-калий единствено фосфорът трябва да ограничава растежа на аквариумните растения. Калият и азотът винаги трябва да са в излишък по отношение на фосфора. Ако съотношението се наруши, потреблението на азот и фосфор ще се прекрати, растенията ще забавят развитието си и ще се появят водорасли. Без достатъчно количество азот рязко намалява адаптационната способност на растенията да употребяват CO2 при понижени концентрации и растежът се забавя неколкократно.

     Когато сте правили аквариума, ако поначало сте задали правилната интензивност на осветлението и сте настроили съответстващо подаване на CO2, формулата (светлина – CO2K NO3- NH4+ – микроелементи) се опростява: K –  NO3-NH4+ – микроелементи.
 

     За микроелементите можете веднага да забравите – те се вкарват веднъж седмично по разчет така, че да е изпълнено Fe = 0,1-0,5 mg/l и толкова.
 

     По-малка скорост на растеж (разбира се от по-слаба интензивност на осветлението) – по-малка доза. Ако редовно се добавят микроелементи и при смяна на вода винаги се добавя калиев сулфат K2SO4 за възсрановяване количеството на калия, формулата става още по-проста: NO3- NH4+. Сега, освободили се от гадаенето за причините на лошия растеж, е достатъчно съобразно конкретния обем на аквариума да вкарвате известна оптимална доза стандартен разтвор микроелементи-фосфати-нитрати в зависимост от интензивността на осветлението, определящо фотосинтезата. Остава да се следи за стабилното подаване на CO2. И това е всичко!
 

     В случай, че се използва богат на хранителни вещества субстрат като в системата ADA, грижите за аквариума стават още по-прости, тъй като дори при нередовно дозиране на торовете във водата растенията винаги могат да получат от грунда всичко, което им е нужно и когато им е нужно. Стабилността нараства значително, в голяма степен изключвайки „човешкия фактор”. Дозировката на микроелементите винаги е еднаква и НЕ зависи от метода на поддържане на аквариума – с хранене предимно чрез субстрат или чрез водата. Променя се само дозата на макроелементите – азот-фосфор. Най-често чрез субстрат във водата се внасят минимални количества макроелементи като застраховка – като допълнителен хранителен източник за растенията, които изискват значително хранене от водата (дългостеблени), както и забавяне изтощаването на запасите на субстрата.
 

     Кое е по-важно – NO3- или PO43-? Без NO3- растенията няма да използват нито CO2, нито PO43-, нито микроелементи.
 

     Без достатъчно азот те намаляват потреблението на CO2 и лошо се приспособяват към понижаването на концентрацията му. Никога не допускайте липса на NO3- – това ще доведе до прекратяване на потреблението на CO2, PO43-, отделяне на PO43- във водата, натрупване на амониеви йони NH4+ и взрив от водорасли.
 

     Кратковременен недостиг на PO43- веднага би проличал по намаляването на диаметъра на листните розетки на дългостеблените растения или просто по забавянето на растежа (както техния, така и на други растения) и най-вече по слабата поява на нишковидни зелени водорасли. В крайна сметка е леснопоправим.
 

     В началото на появата на водорасли обикновено е достатъчно да се направят такива прости неща като проверка на работата на филтъра и – или – състоянието на субстрата, за да няма натрупване на NH4+, проверка на подаването на CO2, коригиране на дозирането на микро- и (или) макроелементите. В случай, че има признаци за недостиг на някои микроелементи, най-добре е да се направи т. нар. „рестартиране”. Тогава няма да има взрив на водорасли.
 

     Забелязахте ли, че при нормална интензивност на осветлението и достатъчно подаван CO2 в крайна сметка всичко се свежда до това да се осигурява достатъчно основно хранене – азот и фосфор? Светлината и CO2 са константи, а микроелементите имат спомагателна роля и отдавна е известна оптималната им дозировка. Нужно е само щателно да се контролира подаването на CO2 и да се внасят съответстващи на темповете на растеж количества азот и фосфор. Ежедневната доза NO3- / PO43- е известна отдавна. Както казахме, тази на микроелементите също. Място за грешки просто НЯМА.
    
Мислете за растенията и забравете за водораслите.
 

ЗАБРАВЕТЕ ЗА ТЯХ!
    

     Все още се боите да добавяте разтвор NO3- / PO43-? Направете си аквариум БЕЗ риби и всичките ви съмнения ще изчезнат.
 

     Как изглежда това на практика?

     Поддържането на аквариум с растения е извънредно просто. Общо взето методиката се състои в дозиране на неголямо количество излишък от хранителни вещества за предотвратяване недостига им за развитието на растенията и смяна на 30-50% от водата в края на седмицата за предотвратяване безкрайното им натрупване в случай на дисбаланс, т. е. влошаване растежа на растенията. При това не е необходимо нито твърде точно дозиране, нито тестване на параметрите на водата. Контролът се осъществява само визуално по темповете на растеж, състоянието на растенията и наличието на водорасли.
     При достатъчно осветление и подаване на CO2 ≈ 15÷30 mg/l седмичната доза е: PO43- –  от 0,5 до 3 mg/l, NO3- – до 30 mg/l и повече (но не по-малко от 5÷10 mg/l). Fe – от 0,1 до 0,5 mg/l. След усвояването на хранителните вещества от растенията концентрацията на PO43- в аквариума ще се приближава към нула, на NO3- ще е 3÷5 mg/l, а Fe оптимално трябва да се стабилизира на ниво ≈ 0,05÷0,1 mg/l.
 

     Смяната на водата е не по-малко важен елемент на поддръжката, отколкото торенето! Тя не може да се избегне чрез повишаване точността на дозиране на торовете, защото със смяната на вода от аквариума се премахват основните причини за растежа на водораслите – трудноразлагащите се органични вещества и амоният. Чрез смяната на вода също така се поправят всички грешки в дозирането и се подтискат евентуални неизвестни фактори.
 

     Смените на вода правят методиката за поддържане на растителния аквариум твърде проста и надеждна.
     
     За оптималното развитие на растенията трябва да осигурите следното:

     – достатъчно интензивно осветление;

     – подаване на CO2 ≈ 15÷30 mg/l (повече по никакъв начин не ускорява растежа);

     – добавяне на макроелементи – разтвор фосфат-нитрат NO3- / PO43-; дозировката по PO43- е от 0,2 до 3 mg/l за седмица, а според някои източници – 0,7÷1,4 mg/l за всякакъв аквариум (зависи от скоростта на растеж на растенията);

     – добавяне на микроелементи – стандартен самоделен разтвор на микроелементи (PMDD, TMG) или изпитани готови торове като “Tropica Master Grow” и “JBL Ferropol 24” с дозировка спрямо Fe от 0,1 до 0,5 mg/l (зависи от скоростта на растеж на растенията);
 

     – смяна на 30÷50% от водата веднъж седмично и добавяне след това на калиев сулфат (K2SO4) с дозировка половин чаена лъжичка на 100 литра вода (освен калия, който е в тора с микроелементи);
 

     – ако използвате твърде мека вода (RO), добавяйте смес от минерални соли – Ca-Mg-Mn-Fe-Na или я смесвайте с водопроводната вода 1:4, за да придадете на водата минимална твърдост GH за нормалното развитие на растенията.
     
     В случай на проблеми с водораслите се увеличава количеството подменяна вода, а дисбалансът на каквито и да е микро- или макроелементи се компенсира с добавяне на торове – виж „Рестартиране”.
 

     Това е всичко.

     Как се определя седмичната доза торове? Разделете исканата в аквариума концентрация на интересуващото ви вещество или елемент в mg/l на концентрацията на това вещество в избрания тор в g/l и полученото число умножете по полезния обем на аквариума в литри – ще получите дозата на този тор в ml.

     Използвайте калкулатора “Nutri-Calc Aquarium Nutrient Calculator” (5,1 MB).

     Няма нищо по-просто от приготвянето на макроелементи и микроелементи по готови рецепти. За изчисления може да се използва калкулаторът “Planted Aquarium Calcuator” (download 700 kB) от Чък Гуд, неговата он-лайн версия или он-лайн калкулаторът “Fertilator 3.0” от Едуард (Flash).
 

     Предпочитам да торя с течни торове по свой (съвсем прост и удобен) начин или настройвам автодозатор от помпа по своя метод на трите минути.
 

     Тестове? Изхвърлете ги. Изхвърлете ги ВСИЧКИТЕ!

     Първо, те ви лишават от главния инструмент за анализ – наблюдателността. Второ, практически всички тестове на любителско ниво са крайно неточни и само ви въвеждат в заблуда. Не вярвайте на тестове. Вярвайте само на очите си! Трето, оптималната концентрация на хранителните вещества във водата, непредизвикваща растеж на водрасли, се колебае в много широки граници и няма никаква необходимост от твърде точна дозировка или контрол. Ако ползвате богат субстрат като в метода ADA, то всичко е още по-просто.
 

     Осигурили сме осветление и CO2. Внасяме правилните стандартни дози макро- и микроелементи и веднъж в седмицата сменяме вода. Растенията се развиват прекрасно. Никакви водорасли. Наистина всичко е ТАКА просто...
 

     Вие в състояние ли сте да наливате два стандартни разтвора и да броите балончетата CO2? Значи можете да направите прекрасна градина под водата!
 

     Методът за поддържане на аквариум с растения чрез смяна на вода и внасяне на течни торове се използва от Такаши Амано от осемдесетте. Това е единственият правилен метод. Той е толкова прост и надежден, та фирмата ADA (т. е. Такаши Амано) въобще никога не разяснява неговите основи и не дискутира на тази тема. Достатъчно е да се изпълняват инструкциите за дозиране на макро- и микроелементите, да се следи CO2 и да се сменя вода...
 

     Следващата стъпка, около 3÷6 месеца след усвояването на методиката по отглеждане на растения, ще бъде овладяването на правилния метод за ОГРАНИЧАВАНЕ на растежа за облекчаване грижите за аквариума.    
     

     Превод: Б. Савчовски - Lan

     Източник: Amania

 


     


 Ако искате да добавите коментар към статията, натиснете тук. (работи с javascript)