Категории и статии


± Интервюта с акваристи

± Общи статии

» Риби
 • Историята на Трофеусите

 • Трофеусите – класификация или какво стои зад сложните имена с прости думи

 • История на атерините

 • Как една малавийска цихлида стига до аквариума?

 • Класификация на рибите

 • Анатомия на рибите - част 1

 • Анатомия на рибите - част 2

 • Анатомия на рибите - част 3

 • Анатомия на рибите - част 4

 • Еволюцията на цихлидите

 • Пускането на нови риби в аквариума - нещата, които трябва да се знаят

 • Рибите - Еволюция

 • Д-р Хърбърт Акселроуд: Истината за Пираните.

 • Astyanax fasciatus mexicanus или сляпата пещерна риба.


± Растения

± Филтрация

± Хранене

± Соленоводни аквариуми

± Бракични аквариуми

± Биотопи и биотопни аквариуми

± Екология

± Химия и физика

± Осветление

± Развъдници
 

Трофеусите – класификация или какво стои зад сложните имена с прости думи


Автор: Боян Калинов


        Понякога е доста объркващо, когато човек за пръв път се сблъска с “описателно” име като Tropheus sp. "Mpimbwe" (Korongwe Bay) F0 или Tropheus brichardi (Malagarasi) F1. Това може да разколебае дори някого, врял и кипял сред цихлидите. Какво означават всички тези имена, съкращения, букви и цифри? Всъщност далеч не е толкова сложно.

        Нека започна от най-лявата част, която е и най-позната за всички – Tropheus. Научните (латинските) имена на всички видове като правило се състоят от две части – наименование на рода и наименование на конректния вид. Всички трофеуси са членове на рода Tropheus и първата дума в името им обозначава именно това.

        Нещата с втората дума вече са мъничко по-сложни, но не твърде много. Тя означава конкретния вид. Допреди няколко години бяха официално признати от науката едва четри вида трофеуси:

   
        За нещастие на учените и за щастие на акваристите трофеусите са толкова разнообразни и имат толкова много разновидности, че четири вида просто не стигат, за да се опише цялото това разнообразие. Заради това два от тези четири вида бяха разделени, така че да отговарят по-точно на нуждите. От Tropheus moorii се “родиха” още Tropheus sp. Black, Tropheus sp. Red и Tropheus sp. Ikola, а от Tropheus brichardi - Tropheus sp. Mpimbwe. Все още е малко спорно дали sp. Ikola не е част от sp. Black и дали изобщо трябва да се отделя sp. Mpimbwe от brichardi, но за да не усложнявам нещата допълнително, няма да се разпростирам върху аргументите за и против. Аз лично приемам, че в момета видовете в рода Tropheus са следните:
   

        Вероятно ви прави впечатление съкращението sp. пред четирите нови вида. Присъствието му там също е лесно обяснимо – то идва от английското species (вид) и обозначава това, че името на вида все още не е официално прието от науката, т. е. видът си няма официално латинско име, а въпросното (напр. Tropheus sp. Black) се използва, за да го наричаме все някак.

        За да се обозначи все пак близкородствената връзка между новите видове sp. Black, sp. Red, sp. Ikola от една страна и досегашния mooriiот друга, е въведено понятието комплекс moorii, който включва тези четири вида. Рядко се говори за комплекс brichardi, включващ sp. Mpimbwe и brichardi, но според мен използването му не би било грешка

        За описание на повечето биологични видове латинското име, съставено от имената на рода и вида, е напълно достатъчно. Но при трофеусите разновидностите са толкова много, че просто няма как да ги разграничим една от друга само по името на вида. Затова се налага и следващата дума в името. Тя обикновено се записва в скоби и означава географския район, в който се среща тази разновидност.

      Ето и една карта на разпространението на трофеусите, която да ви даде представа колко много и различни разновидности се срещат в езерото Танганайка:


        Понякога в името се промъква и “паразитното” съкращение OB. То отново идва от английски и означава orange blotch (оранжево петно). Всеки, който се е занимавал с малависки цихлиди, знае това, но OB разновидности има и при трофеусите, макар и само три-четири.

        Дотук разнясних накратко какво означават имената на трофеусите. Остана тази малка буквичка F накрая, последвана от цифра (обикновено 0, 1 или 2). Тя всъщност не е част от името, а значи нещо съвсем друго – колко поколения преди тези конкретни риби техните предшественици са били уловени от дивата природа. Така например F0 означава дивоуловени риби, F1 – първо поколение (т. е. децата на F0) и т. н. в същия дух. Смята се, че най-добрият избор са риби F1, защото дивите имат затруднения с адаптацията към условията в аквариуми, по-малка продължителност на живота и висока смъртност, свързана със стрес. F1 от друга страна са израстнали в аквариум, като същевременно са максимално близо генетично до дивите си родители. Поради това трофеусите (а и не само) поколение F1 са най-желани от акваристите, но и най-скъпи.

        Списъкът с райони, в които се събират риби, продължава да нараства. Нараства и броят на разновидностите трофеуси – откриват се нови почти ежемесечно. Вероятно казаното по-горе за конретните видове няма да е в сила още дълго – някои от “временните” ще получат пълно латинско наименование, други пък отново ще се “разцепят”, но това не е толкова важно. Със сигурност мога да кажа едно – принципът, по който се дават и тълкуват имената на трофеусите, няма да се промени в близко бъдеще.

        Вместо финал нека разтълкувам името на една от любимите ми разновидности трофеуси и кажа какво точно означава Tropheus sp. Black (Siyeswe Bay) F1. Това са рибки от род Tropheus, принадлежащи към комплекса moorii, към вида Black (все още ненаименован официално от науката), произхождащи от района на залива Siyeswe и отдалечени едва на едно поколение от дивите си предшественици.
        Ето, не е сложно. 

        Макар в горния текст да говоря конкретно за трофеусите, описаните принципи на даване на имена не се отнасят само за тях, а имат далеч по-универсално приложение.Ако искате да добавите коментар към статията, натиснете тук. (работи с javascript)