Категории и статии


± Интервюта с акваристи

± Общи статии

± Риби

± Растения

± Филтрация

± Хранене

» Соленоводни аквариуми
 • Отговори на често задавани въпроси за морски аквариуми

 • Добавяне на варно мляко в морски аквариум


± Бракични аквариуми

± Биотопи и биотопни аквариуми

± Екология

± Химия и физика

± Осветление

± Развъдници
 

Добавяне на варно мляко в морски аквариумАвтор: Тихомир Тодоров - tishovsx


Написани са доста статии за ползата от добавяне на варно мляко в аквариума. Тази тема се разглежда дори в някои от по-новите книги, като на места авторите са стигнали до най-малки подробности. Въпреки това доста моменти, свързани със здравословните за вашите аквариумни обитатели нива на калций, pH и KH в аквариума, остават не напълно. изяснени.

Нека първо се спрем на това какво всъщност е варното мляко.

То представлява воден разтвор на калциев дихидроксид (наричан още гасена вар, CaOH2). За предпочитане е водата да е пречистена, а калциевият дихидроксид да е с висока степен на чистота.

Не е трудно да получите варно мляко:

1. Към 4 литра пречистена вода добавете 2 лъжици калциев дихидроксид на прах.

2. Разбъркайте внимателно, за да се смесят добре водата и варта и да се получи бяла, подобна на мляко течност. Не разбърквайте енергично, а съвсем леко, защото въглеродният диоксид от въздуха ще се разтвори във водата и ще образува с калциевите катиони калциев карбонат – нещо, което не трябва да се случва.

3. Затворете плътно съда, за да не прониква отвън въглероден диоксид.

4. Изчакайте няколко часа, докато течността се избистри.

След избистрянето вече ще имате вашето варно мляко. Утайката на дъното на съда ще е неразтвореният калциев дихидроксид.

Ако полученият разтвор е близък до насищане, pH трябва да е над 12 (в идеалния случай 12,3 или повече).

Студената вода разтваря гасената вар по-добре от топлата. Ако в съда е останал много неразтворен калциев хидроксид, можете да добавите още малко пречистена вода и да разбъркате пак внимателно. Това обаче не винаги е добра идея – ако pH след добавянето на вода не е много близо до 12 или по-високо, не използвайте този разтвор. Вместо това добавете още гасена вар и разбъркайте отново, докато не получите стойност 12.

Ако добавите в аквариума си ненаситен разтвор на калциев дихидроксид, няма да постигнете почти нищо.

След като вече имате разтвор с подходящо pH, той трябва да се добавя в аквариума много бавно.

Сега добавянето на така направения разтвор към аквариума трябва да се добавя много бавно. Има различни начини за това, но според мен само един от тях дава наистина добри резултати – капковият метод.

Най-лесният начин за приложението му е да се създаде система, включваща съд с варно мляко и дозираща помпа с много ниска мощност, която да подава сместа в съмпа. Дебитът и количеството на разтвора трябва да се коригират, за да взимат предвид и количеството на изпаряващата се ежедневно вода, която заменянате чрез доливане.

Друг метод за капково дозиране е система, която включва бутилка, окачена над съмпа и снабдена с две маркучета – през едното да влиза въздух, а другото да подава капка по капка разтвора в съмпа. Второто трябва да е снабдено с регулатор като тези, ползвани в медицинските системите за кръвопреливане. Подаваното количество трябва да е изчислено така, че да взима предвид изпаряващата се вода (например в рамките на седмица).

Има и други начини за подаване на варното мляко в аквариума, но не трябва да се забравя едно – това трябва да става бавно и за предпочитане нощем, защото разтворът е доста алкален и има риск от прекомерно и рязко повишаване на pH в аквариума, което не е добре за живите организми.

Препоръчителната концентрация на калций в аквариума е между 400 и 500 ppm, като най-добре е тя да е в интервала 420 – 450 ppm.

Проверявайте често нивата на калции и pH с точни тестове.

Ето и малко химия, която стои зад всичко това:

Когато водният разтвор на  калциев дихидроксид бавно капе във вашия аквариум, той се свързва със свободния въглероден диоксид, разтворен във водата и се превръща в бикарбонат (това е добре):

Ca++ + 2(OH-) + 2(CO2) <==> Ca++ + 2(HCO3-)

Ако пуснете разтвора да капе твърде бързи или ако във водата няма достатъчно въглероден диоксид, бикарбонатните аниони ще се преобразуват в карбонатни (това не е добре и не трябва да се допуска):

Ca++ + 2(OH-) + 2(HCO3-) <==> Ca++ + 2(CO3--) + 2(H2O)

Ако в аквариума се излее изведнъж целият разтвор, ще се получи така нареченият снеговалеж – във водата ще се виждат големи бели частици. Това явление може дори да намали нивото на калций във водата за сметка на неразтворимите частици, вместо да го увеличи

Ca++ + 2(HCO3-) + Ca++ + 2(OH-) <==> 2(CaCO3) + 2(H2O)

Това може да се случи дори и при бавно подаване на разтвора, ако в аквариума няма достатъчно въглероден диоксид.
Този проблем обаче си има и решение.

Преди да започнете приготвянето на разтвора на калциев хидроксид, към един литър вода добавете 15 – 20 мл 5% оцетна киселина (CH3COOH) или бял винен оцет от местната бакалия. След това пригответе варното мляко точно с тази вода.


Ефектът от това е, че ще получите повече калциеви катиони (Ca++) в разтвора, защото калциевият дихидроксид (CaOH2) се разтваря в по-кисела вода, като така се образува калциев ацетат, който пък е в равновесие със свободните калциеви и ацетатни йони.

Освен това оцетната киселина действа по същия начин като CO2, а това няма да позволи споменатото по-горе явление “снеговалеж”.

Естествено, трябва да измерите pH и да се уверите, че то е близко до споменатите по –горе стойности.

Методът с капково добавяне на варно мляко е само един от многото, чрез които могат да се регулира нивото на калции, за да са те в рамките на 420 – 450 ppm, както и буферният капацитет (KH), който да е в границите 9 – 10. Този метод е и един от най-евтините.

Можете, разбира се, да добавяте поотделно калций и вещества, които да повишат алкалността, но така рискувате при добавяне на по-голямо количество от едното да понижите твърде много нивото на другото, което често е голям проблем в морската акваристика. Ако искате да добавите коментар към статията, натиснете тук. (работи с javascript)