Категории и статии


» Интервюта с акваристи
 • Интервю с Живко Желев (JIX)

 • Интервю с Марина Праха и Джордж Реклос - част I

 • Интервю с Марина Праха и Джордж Реклос - част II

 • Интервю с Марина Праха и Джордж Реклос - част III

 • Интервю с Николай Кралчев

 • Интервю с Райко и Илия Славкови

 • Интервю с Адриан Тапин

 • Интервю с Хайко Блехер - част I

 • Интервю с Хайко Блехер - част II

 • Интервю с Цветан Игнатов (malomir)

 • Интервю с Йоханес Граф

 • Интервю с Мартен Сулоса


± Общи статии

± Риби

± Растения

± Филтрация

± Хранене

± Соленоводни аквариуми

± Бракични аквариуми

± Биотопи и биотопни аквариуми

± Екология

± Химия и физика

± Осветление

± Развъдници
 

Интервю с Адриан Тапин

 

Адриан Тапин


Адриан Тапин започва да отглежда аквариумни рибки за пръв път през 1967 година с малък 55 литров общ аквариум. Това продължава до 1970 година, когато страстта му към аквариумното хоби става все по-силна. Следват три аквариума по 190 литра и през 1973 година вече има сериозна база с 46 аквариума с размери от 55 до 680 литра - сладководни и соленоводни.

Адриан е гледал всички обичайни видове, като все пак по това време е предпочитал цихлиди и дънни рибки. Натрупва опит, като развъжда над 350 вида сладководни риби. Около средата на седемдесетте години започва да колекционира атерини и размножава повече от 50 вида.

Някъде тогава навлиза в организациите на аквариумните хобисти. Заема редица административни длъжности в различни асоциации. Той е един от създателите на Австралийско-новогвинейската рибна асоциация (ANGFA) и Аквариумната асоциация на Куинсланд. Има многобройни статии и публикации в австралийски и международни издания. В момента е главен редактор на изданието "In Stream".

Сайтът му "Home of the Rainbow Fish", носител на няколко награди, е пуснат през 1996 година. Това е една от най-задълбочените интернет страници за Атерини в света.

Адриан Тапин и до ден днешен обича да чете и пише за аквариумното хоби като цяло и да споделя своя опит с други.


Hi Adrian!  Could you please introduce yourselves in few words?


My name is Adrian Tappin and I first started keeping aquarium fish in 1967.  For the first 2-3 years I kept a selection of different freshwater species until one day I walked into an aquarium store that had saltwater fishes.  They were an instant attraction for me and I knew I had to have some.   I started with one saltwater tank and that soon grew to four tanks.  I tried keeping various saltwater species that will collected locally.  In 1973 we moved to a larger home and I set up a dedicated fish room, which eventually contained around 46 aquariums for both saltwater and freshwater species. Around the same time I joined my first aquarium
 

society and met some other hobbyists that kept rainbowfishes. They used to collect their own specimens and I started to join with them on their collecting trips, and thus my rainbowfish keeping days began.

 

When and how have you started with aquaristics and what made you  do that?

I started keeping aquarium when my brother and I went to an aquarium store to buy our mother a goldfish bowl for Mothers Day. After that I decided that I would like to get an aquarium for my young son and as you all know this hobby can be very addictive.

Здравей, Адриан! Би ли се представил с няколко думи?

Казвам се Адриан Тапин. Започнах да се занимавам с аквариумни рибки през 1967 г. През първите две-три години отглеждах различни сладководни видове, докато един ден влязох в магазин за акваристика, в който имаше соленоводни риби. Веднага привлякоха вниманието ми  - разбрах, че непременно трябва да имам такива. Започнах с един соленоводен аквариум, но много скоро вече имах четири. Опитвах се да отглеждам соленоводни видове, уловени в околността. През 1973 г. се преместихме в по-голямо жилище, където обособих отделна стая за риби с 46 сладководни и соленоводни аквариума.
 

Някъде по това време се включих в първото аквариумно общество и срещнах любители на рейнбоу рибките. Те ходеха да събират екземпляри. Присъединих се към тях в тези им пътувания – така започна увлечението ми по атерините.


Кога и как се захвана с акваристика и какво те накара да го направиш? 


Първият ми аквариум се появи, когато с брат ми отидохме до магазин за акваристика, за да купим златна рибка за подарък на майка ни по повод Деня на майката. След това реших да взема аквариум за малкия ми син, а както знаете, това хоби може да е много заразно.
 

Адриан Тапин и стаята му за рибки през 1996 г.

Как се запали по рейнбоу рибките и защо „изостави” цихлидите?

Много години отглеждах и цихлиди, и рейнбоу рибки, преди да реша да си оставя само последните. Това стана основно защото вече имах твърде много различни видове, а нямах място да гледам и цихлидите, затова се спрях само на едните.


Кой е любимият ти вид рейнбоу рибка?


Melanotaenia trifasciata (Goyder River).

Имаш дългогодишен опит с различни видове рейнбоу рибки. Има ли някакви общи правила при отглеждането им?

Рейнбоу рибките са едни от най-лесните за отглеждане. Добро качество на водата, подходящо хранене и липса на стрес са всичко, което им трябва, за да растат и да са здрави.

How did your fascination with rainbowfish happened and why have  you “abandoned” the cichlids and switched to rainbows?

I kept both cichlids and rainbowfishes for many years until I decided to keep just rainbowfishes. I think this was mainly due to collecting so many different rainbowfish species.  I just didn't have the room to keep all of them, so decided to stop keeping cichlids. However, I did keep both for many years.

Which is your favorite species of rainbow fish?

Melanotaenia trifasciata (Goyder River) variety.

You have many years of experience keeping different species of rainbowfish.  Are there are any common rules about them?

Rainbowfishes are one of the easiest fishes to maintain.  Good water quality, proper nutrition, and a stress-free existence is all they need to grow and remain healthy.

 

 

Ще ни разкажеш ли за това как се роди идеята за “Home of the Rainbowfish” и сам ли се справи с проекта?

Написах сам целия HTML код, като ползвах текстов редактор. Никога преди това не бях писал HTML и трябваше да се уча, като гледах кодовете на други уеб страници. Имаше много опити и грешки, но в крайна сметка се получи. Основната причина за създаването на този сайт беше, че много от информацията за рейнбоу рибките, налична в интернет по онова време, беше погрешна. Всъщност освен че беше грешна, тя не беше и никак много.


 Знаеш ли на колко езика е преведен
“Home of the Rainbowfish” досега?

Преведен е на поне 4 или 5 езика, включително китайски, испански, руски, холандски и още един-два. Не следя това внимателно, така че може да има и такива, за които не знам.

 

 

Could you tell us more about how the idea for “Home of the Rainbowfish” was born and did you get any help creating it or you  did it all by yourself?

Yes, I wrote all the HTML code myself in a text editor. I never had any experienced writing HTML code before this and had to learn, mainly from looking at the code from other web pages. It was a lot of trial and error,
but eventually it all came together. The main reason for creating the website was because most of the information about rainbowfishes on the Internet back then was incorrect.  Not that there was a lot of information to start with, but what was there was totally wrong.

Do you know to how many languages
“Home of the Rainbowfish” was translated till now?

It has been translated into at least 4 or 5 that I know off. This included Chinese, Spanish, Russian, Dutch, and a couple of others as well.  I haven't really kept a list of the different languages and there is probably some that I do not know about.
В Австралия е в сила закон, забраняващ вноса и износа на риби. Как се справяте с това и успявате да поддържате достатъчно голяма аквариумна популация от новогвинейски, индонезийски и други видове рейнбоу рибки?

Много новогвинейски видове влязоха в страната, преди вносът им да бъде спрян. Дори след това доста от тях бяха внесени нелегално от австралийски и чуждестранни любители – основно като яйца. Това е най-лесният начин те да бъдат вкарани в Австралия. Понякога яйцата се пренасят при пътуване, а друг път се изпращат по пощата. В последно време обаче става все по-трудно това да се осъществи, защото проверките по летищата станаха по сериозни. Въпреки това някои от новите видове успяват „да влязат” в страната.

Повечето от по-старите новогвинейски видове все още се поддържат сред хобистите в Австралия, въпреки че загубихме 4-5 вида. За съжаление някои от все още съществуващите вече са засегнати от последствията на инрбийдинга.

Смяташ ли, че всички видове рейнбоу рибки в Австралия са вече открити и описани? Има ли още „бели петна” на картата?

Още много нови видове ще бъдат открити в Нова Гвинея, а някои от австралийските ще получат нови имена. Така например M. Trifasciata вероятно ще бъде разделена на 4 или 5 отделни вида. Това ще се случи и с други видове. Съмнявам се обаче, че в Автралия ще бъдат открити изцяло нови рейнбоу рибки.
 
There is a law in Australia prohibiting the import and export of  any fish species.  How do you deal with it and manage to maintain  sustainable aquarium population of New Guinea, Indonesia and other Rainbowfishes?

Many New Guinea rainbowfishes came into the country before they stopped their importation. Since then a number have been brought into the country illegally by both Australian hobbyists and also sometimes by hobbyists from other countries, mainly as eggs. That is the easiest way of getting them into Australia. Sometimes the eggs are carried in person, and some have been posted into the country.  Although, these days it has become harder to do so, with all the security checks they do these days at airports. However, some of the newer species have managed to get in.

Most of the early New Guinea rainbowfishes are still being maintained in the Australian hobby, although we have lost about 4 or 5 species over time.  Some of them are starting to be affected by inbreeding and
deformities.

Do you think all species of Rainbowfish in Australia were  already found and described?  Are there still any unexplored “blank spots” on the map?

There will be many more new species found in New Guinea and also some of the Australian species will undergo new names. For example, M. Trifasciata will probably be split into at least 4 or maybe 5 separate species. This will also happen with some of the other species. However, I doubt that any more "undiscovered" species, as such, will be found in Australia.

Адриан Тапин "на лов" за дафния.

 
What do you think about the “fashionable” genres– aquascaping and marine reef aquaristics?

I like both, as mentioned earlier, I have kept marine fishes and invertebrates, including corals before. However, I class myself as a"fishkeeper" not an "aquarium keeper".  I concentrate more on keeping and breeding, not so much on having beautiful aquariums. Also, keeping a beautiful planted freshwater aquarium or reef-aquarium is a lot harder than just keeping the fishes.


Do you prefer hi-tech or low-tech aquariums?

Most likely low-tech. Some people assume that the more "technical" an aquarium is, the easier it is to maintain, but that is not so.  Like I mentioned above - good water quality, proper nutrition, and a stress-free
existence, plus a little bit of tender love and care is all you need.


There are a lot of products on the market for starting new aquariums, water treatment, disease prevention, cleaning, etc.  Should we trust all of them or we should stick to more traditional  but proven
methods of doing things?


I think you need to carefully evaluate all the products you find in aquarium stores before you believe what the manufacturers tell you. Many of them do not work as stated.


What do you think about hybridization and genetic modifications  of aquarium fish species?

Personally, I don't like either. I see no reason whatsoever to change what nature has established.

Какво мислиш за модерните днес направления в акваристиката - акваскейпинг и рифови аквариуми?

Както казах по-рано, харесвам и двете. Гледал съм морски риби и безгръбначни, включително корали. Въпреки това смятам себе си за човек, който гледа риби, а не аквариуми. Концентрирам се върху отглеждането и размножаването, а не върху това да имам красиви аквриуми. Освен това да имаш красив сладководен растителен аквариум или рифов такъв е доста по-трудно от това просто да гледаш риби.

 
Кое предпочиташ – високо или ниско-технологични аквариуми?
 
По-скоро ниско-технологични. Някои хора мислят, че колкото по-„технически” е един аквариум, толкова по-лесно се поддържа, но това не е вярно. Както вече споменах, доброто качество на водата, правилното хранене и липсата на стрес плюс малко любов са всичко, което ви е нужно.


На пазара има много продукти за стартиране на нови аквариуми, третиране на водата, профилактика на болести, почистване и др. Трябва ли да им се доверяваме или да се придържаме към по-традиционни, но доказани методи?

Мисля, че трябва внимателно да преценявате всеки продукт, който се продава в магазините за акваристика, преди да повярвате на това, в което ви убеждават производителите. Много от тези препарати не вършат това, за което са предназначени.

Какво мислиш за хибридизацията и генните модификации на аквариумни рибки?

Лично аз не харесвам нито едно от двете. Не виждам причина да се променя това, което природата е създала.

Корицата на второто издание на "Rainbow fishes - Their care & keeping in captivity"
Можете да свалите книгата ТУК.

 
Какви са най-запомнящите се моменти в акваристиката за теб? Кое свое постижение цениш най-високо?

Предполагам, че отговорът и на двата въпроса е новата ми книга за рейнбоу рибките, която е събрала в себе си много години от моя опит, споделен с останалите любители на тези рибки. Когато започнах с хобито, нямаше никаква информация за рейнбоу рибките и трябваше да се уча по трудния начин. Отне ми 10 години, за да я напиша.


Ако трябва да дадеш един съвет на новаците в акваристиката, какъв би бил той?

Започнете да събирате пощенски марки. :-))

Шегувам се. Мисля, че бих им казал следното: ако искате да имате успех в отглеждането на рейнбоу рибки, трябва да положите усилие, за да научите някои основни принципи за това как да се грижите за тях.  Доста акваристи са гледали как обитателите на аквариумите им просто умират, само защото не са си направили труда да научат основното. Ако нямате време за това, съветвам ви да мислите за друго хоби.

Какво ще пожелаеш на читателите на Аквапортал?

Желая ви да постигнете големи успехи в усилията си да отглеждате рибки и да имате много успешни развъждания. Това хоби може да донесе много радост в живота ви и да ви събере с приятели за цял живот.

What are your most memorable moments in aquaristics?  What  achievement you value most?

I guess my recent rainbowfish book, it was the accumulation of many years of experience that I wanted to share with other rainbowfish hobbyists.  I think maybe because when I first started in this hobby there was no
information about rainbowfishes at all, and I had to learn the hard way. It also took me about 10 years to write it.

 

If you can give one general advice to a novice aquarist what it  would be?

Take up stamp collecting :-))

Only joking - I think I would say that if you want to be successful at keeping rainbowfishes then you must make an effort to learn some basic aquarium principles to maintain and care for them.  More than a few fishkeepers have watched the inhabitants of an unhealthy aquarium die simply because they failed to learn the basics.  If you do not have time to learn the basics, then I suggest that you seriously reconsider the idea of keeping fishes in aquariums.


What would you wish to Aquaportal readers?

I would wish that you all become successful in your fishkeeping endeavours, and have many spawning's. This hobby can bring you much happiness in your lives, and you can meet many lifetime friends.

 

Интервюто подготви и преведе Боян Калинов

 

 Ако искате да добавите коментар към статията, натиснете тук. (работи с javascript)