Региони и биотопи


± Австралия

± Африка

± Северна Америка

± Южна Америка

» Океания
 • Сладководните риби на Нова Гвинея и техните биотопи

 • Езерото Сентани - Папуа, Нова Гвинея


± Азия

± Цял свят
 

Сладководните риби на Нова Гвинея и техните биотопи

                                               Докато морските риби на Нова Гвинея са добре описани, това не може да се кажеза сладководната фауна. Въпреки че се знае толкова малко за тях, са добре известни забележителното видово разнообразие, уникалността на някоои видове и близката им връзка с Австралия.  Първите записки са били доста оскъдни чак до откриването на първия вид  през 1860 година. Първте изследователи са се сблъсквали с доста трудности - маларията и другите болести определено не са насърчавали откривателите за експедиции по този много труден терен.

Снежна планина

Страйкланд ривър   Повечето ранни изследователи са предпочитали да се придържат в близост до брега и в плавателните реки. Най-активният период на ихтиологични изследвания е между 1903 и 1920, когато се провели няколко холандски експедиции. Всички тези изследвания са обединени в една публикация от Вебер през 1913 година. През 1925 са били вече описани приблизително около 100 вида сладководни риби. Днес в Нова Гвинея са познати приблизително 375 вида сладководна риби, но една трета от тези видове имат период на узряване в морска вода   Изцяло сладководните риби са са около 217 вида, като 149 от тях са ендемични за Нова Гвинея.Езерото Кутубу

 

Езерото Сентани   През последните 25 години с развитието на въздушния транспорт и изграждането на пътища към недостъпни досега места се забелязва подчертан интерес към сладководната фауна на острова. Броят на новооткритите видове расте всеки път, когато квалифициран изследовател навлезе в неизследвана област. Само Джералд Алън е прибавил поне 75 нови вида в научната литература. Това включва 35 вида Атерини (вкл.един нов род), 9 вида Псеудомогили, 14 вида кротушки , 9 вида попчета и още 8 други вида.

   Повечето нови изследвания са извършени в източната част на острова. Проведени са изчерпателни проучвания  а реките Флай, Пурари, Лалоки, Сепик, Раму и Гогол, както и на много други райони. В резултат на това вече има доста по-ясна представа за рибната фауна в източната част.

Река Раму

 

И нейната котловина

 

Река Сепик

 


И нейното поречие

 

  За съжаление западната част, индонезийската провинция на Папуа, остава почти неизследвана. Повечето от информацията за рибите е от времето на ранните холандски изследователи. Някои от секторите на Мамберано и региона на Тимика са иследвани, но повечето райони все още не са.

Река Мамберамо

 


   Сладководната ихтиофауна може ясно да се раздели на 2 зоогеографични района. Телата на атерините на юг от централната планинска верига силно напомнят на тези от северна Австралия. На север обаче формата е по-различна. Само 2 вида, атерината Чилатерина кампси и кротушката Оксилеотрис фимбриата, се срещат както в северната, така и в южната част на острова.

   Като цяло рибната фауна на Нова Гвинея е тясно свързана с тази на северна Австралия. Семейство Melanotaeniidae и техните близки родственици Pseudomugilidae са уникални за Австралия и Нова Гвинея.Ако искате да добавите коментар към информацията за биотопа, натиснете тук. (работи с javascript)