Рибки > Африка

Галерия на родовете африкански цихлиди

(1/1)

Boby_:
Галерия на родовете африкански цихлиди
Имате нужда от помощ, за да идентифицирате цихлидата си?

За съжаление много магазини за рибки не поставят етикети с точните имена на рибките, които продават. Често продават рибки само с “народни имена” (напр. червена зебра, син неон и т. н.) или дори по-лошо, върху общ аквариум поставят мистериозния надпис “Смесени африкански цихлиди”. “Народните” имена са доста неточни и могат да се различават значително при различните продавачи. Научните (латинските) имена от своя страна пък са единствените, които не могат да варират в различните магазини и дори в различните езици.
Този текст не покрива всички видове цихлиди. Показали сме 30 от най-разпространените родове африкански цихлиди с по няколко примера как изглеждат видовете във всеки род. Основното предназначение на тази статия е да се научите да разпознавате поне в общи линии основните характеристики на най-разпространените родове и да сте в състояние да ги различавате.
Не забравяйте, че този списък далеч не е изчепателен. Той е замислен само да ви даде начало.
 
*

* (Бел. прев) Labidochromis sp. Kimpuma у нас е по-известен като Labidochromis sp. Hongi, което според мен е и по-коректното название.
Източник: http://www.cichlid-forum.com
Превод: Boby_

Бел. прев.: Видовете, при които има ясно изразен полов диморфизъм, са представени с рисунки и на двата полоа един под друг, като
горната е на мъжки екземлпяр, а долната - на женски.
Африканските цихлиди набират все по-голяма популярност у нас и определено има нужда от повече достъпна информация за тях. Мисля, че тази статия е едно добро начало. Надявам се, че ще ви е полезна!

Навигация

[0] Индекс на публикациите

Преминаване към пълната версия