Региони и биотопи


± Австралия

» Африка
 • Езеро Танганайка

 • Езеро Виктория


± Северна Америка

± Южна Америка

± Океания

± Азия

± Цял свят
 

Езеро ВикторияЗалез над езерото Виктория
:
   Езерото е открито през 1858 от британския изследовател Джон Спик. Според геолозите едва преди 12500 години на мястото на езерото е имало тревиста равнина. Това го прави най-младото от трите източноафрикански езера
   Езерото Виктория е най-голямо по площ в Африка. Граничи с Танзания, Уганда и Кения: То е на трето място сред всички езера в света (след Каспийско море и Горното езеро в Севрена Америка) и на второ сред сладководните езера. Поради сравнително плитките си води (най-голяма дълбочина 84 м, средна 40 м), езерото Виктория е седмото в света сладководно езеро по обем - то съдържа около 2 750 куб. км вода. Езерото е извор на най-дългото разклонение на река Нил - Бели Нил и събира водите си от район с площ 184 000 кв. км!

Цихлиди от езерото Виктория:

   Подводният ландшафт на езерата е доста разнообразен. Срещат се плоски скали с пясъчен грунд, на места и с подводни растения, има и зони с гранит, чакълести грундове, образувани от мощни “каменопади” и отломки от скали. Към всичко това можем да прибавим многочислените (над 3000) каменисти острови, повечето от тях населени. Това включва и голямата група острови Ссесе в Уганда, които са популярна туристическа дестинация.

   От акваристична гледна точка интерес представляват цихлидите, населяващи този водоем, които обаче са в доста окаяно състояние. За справка вижте ТУКИзгрев над езерото Виктория:


Ето и някои от основните параметри на водата в езерото:
 1.  Електропроводимост (µS = µmho) 91 - 145
 2.  Твърди частици (mg/L)   76 - 118
 3.  Количество катиони (meq/L) 1,04 - 1,21
 4.  Количество аниони (meq/L) 1,08 - 1,77
 5.  рН  8,0 - 8,8
 6.  Натрий (mg/L) 10,4 - 13,5
 7.  Калий (mg/L)  3,7 - 4,2
 8.  Калций (mg/L)  5 - 15
 9.  Магнезий (mg/L)  1,59 - 8
10.  Бикарбонат, карбонат (meq/L) 0,25 - 1,53
11.  Хлор (mg/L) 3,9 - 7,0
12.  Сулфат (mg/L) 2,3
13.  Разтворен силициев диоксид (mg/L) 3 - 20
14.  Нитрат - Азот (µg/L) 11 - 29
15. Фосфат 3 - 13
16. Фосфор (µg/L) 47 - 67
 

 Ако искате да добавите коментар към информацията за биотопа, натиснете тук. (работи с javascript)