Синьозелени водорасли
ВодораслиПроблем Синьозелени водорасли
Тип Водорасли
Причина Органични отпадъци, високо pH
Противодействие Механично почистване, антибиотици
Често към групата на водораслите се причисляват и т.нар. синьозелени водорасли, въпреки че те не са растения. Всъщност синьозелените водорасли са особена група високоорганизирани бактерии, наричани цианобактерии (отдел Cyanobacteria). Подобно на растенията те притежават хлорофил (в комбинация и с други пигменти) и могат да фотосинтезират. Характерно за цианобактериите е, че фотосинтезата при тях протича с отделяне на кислород като отпаден продукт от фотохимичните реакции. Те са единствените бактерии с това свойство и в исторически план са първоизточникът на атмосферния кислород. Интересен факт е, че хлоропластите при повечето водорасли и при всички висши растения са идентични по своята структура с цианобактериите. Поради това се счита, че тези органели произлизат именно от тях. Цианобактериите са обикновено зелени на цвят, но понякога се срещат и червени, при които хлорофилът е замаскиран от червени пигменти. Въпреки че са бактерии, при тях се срещат и многоклетъчни форми, предимно нишковидни. За разлика от всички други бактерии, при цианобактериите тези форми не са просто случайни струпвания на клетки - клетките им имат обща пихтиеста обвивка, при някои дори съществува специализация на отделни клетки, което е характеристика на многоклетъчните организми. Цианобактериите са единствените живи организми, способни да свързват свободен (вкл. и атмосферен) азот в състава на органични съединения.
Образуват големи колонии със синьозелен цвят като налеп по дъното на аквариума и при подходящи условия могат да покрият цялата му повърхност. Издават неприятна миризма. Някои видове от рода Cyanobacteria съдържат токсични съединения, които се отделят при разрушаването на клетките. Наличието на такива водорасли в аквариума е показател за влошено качество на водата, много органични отпадъци или твърде високо pH. Борбата с тях включва различни методи - засилване на растежа на висшите растения, механично почистване, намаляване на осветлението, както и третиране със специализирани препарати.Тук можете да оставите своя коментар, който ще се вижда по-долу след одобрение от член на екипа.

Коментар:


Автор:Потребител Дата Коментар
Цветан Игнатов - malomir 2010-11-30 Лечението е изключително лесно в сравнение с други водорасли. Антибиотика който ви е необходим се казва Макропен. Взимате суспензия, или на таблетки. Дозира се на 50 литра вода - 5 мл от суспензията или една таблетка на 100 литра. Дозировката може да различна, ако лечението започне на по-късен етап. Сега тук е уловката. Нищо не се променя. Водораслите си стоят, но вече не се развиват. На петия ден може да ги премахнете механично. Честито, вече сте се избавили от тях. Ако се налага третирате още веднъж, но обикновенно всичко е ок. Ако водораслите са между предното стъкло и грунда, дръпнете грунда назад и така слагайте антибиотика. След третирането на шестия ден направете сериозна смяна на водата (количеството зависи от вида на аквариума, видовете рибки и растения), след което третирайте с активен въглен.
никол бутева 2011-03-02 ужасни саа!! (puke)