Eretmodus cyanostictus
Еретмодус цианостиктусЛатинско име Eretmodus cyanostictus
Популярно име Еретмодус цианостиктус
Група Цихлиди от ез. Танганайка
Семейство Цихлиди (Cichlidae)
Местообитание, хабитат ез. Танганайка, Африка
Приблизителен размер 8 - 10 см
Минимален размер на аквариума 200 л
Изисквания, температура 24 - 27 °C
Изисквания, обща твърдост 15 - 20 °
Изисквания, pH 8,5 - 9,2
Тип вода сладка
Ниво на трудност много трудно


Видът е описан от Буленгер (Boulenger), 1898

Описание

Тялото е странично сплескано, по-високо в предната част. Устата е голяма и е разположена в долната част на главата. Тялото е кафяво до мръсно жълто, като има 6-7 по-светли вертикални ивици. Очите са разположени високо в горната част на главата. Предната му част и главата са осеяни с ярко сини точки. Перките са сиви. Между мъжките и женските почти няма разлика, особено при младите риби. Мъжките са малко по-големи, имат повече яйчени петна по аналната перка, както и по-издължени коремни перки.
На дължина достигат до 8 - 10 см.
Популациите на Eretmodus cyanostictus се различават много както по оцветяване (цветът варира от червеникав до жълт, а точките могат да са различни по размер, нюанс и дори изобщо да липсват), така и по форма на тялото, дори форма и разположение на зъбите. Предполага се, че заради това в бъдеще има голяма вероятност видът да бъде разделен на два или повече нови вида.
Заедно с родовете Tanganicodus и Spatodus формират групата Eretmodine, наричани по-често танганийски попчета.

Разпространение

Eretmodus cyanostictus се срещат на свобода само в крайбрежните скалисти райони на езерото Танганайка.
Обитават най-плитката зона на езерото на дълбочина до един метър, където заради тънкия слой вода до скалите достига много слънчева светлина и това способства растежа на водораслите, които са основната храна на тези рибки.
Поради начина им на живот плавателният мехур при тези рибки е закърнял. През по-голямата част от времето те буквално “лежат” върху скалите в плитките води покрай брега на езерото.Географски вариации (разновидности)

Към вида Eretmodus cyanostictus се причисляват няколко географски разновидности. Основните са:
  1. Булу пойнт (Bulu Point) - Среща се в района на Булу Пойнт в Танзания. Тялото е светло, а сините точки се виждат само по главата и в предната му част.
  2. Исанга (Isanga) – Среща се в района на Исанга, Замбия. Тялото е тъмно, вертикалните ивици почти липсват, а сините точки са ярки, разположени са по главата и гърба и стигат почти до опашката.
  3. Кику (Kiku) – Среща се в района на Кику, Конго. Тялото е светло, почти сиво, вертикалните ивици са ясно изразен, а сините точки са бледи и са разположени по главата и гърба и стигат почти до опашката.
  4. Кику (Kiku) – Среща се в района на Кику, Конго. Тялото е светло, почти сиво, вертикалните ивици са ясно изразен, а сините точки са бледи и са разположени по главата и гърба и стигат почти до опашката.
  5. Eretmodus sp. "Cyanostictus North" – Среща се в района на Кигома, Танзания и на други места на север. Основният “кандидат” за отделяне в нов вид. Тялото е кафеникаво, главта е по-широка и висока от тази на другите разновидности.


Хранене

В езерото се хранят основно с водорасли, които остъргват от скалите в прибойната зона. Формата на тялото им и разположението на устата в долната част на главата им позволяват да стоят успоредно на скалите, докато “пасат”, което намалява риска от това да бъдат отнесени от вълните. При отглеждане в аквариум основната част от диетата им трябва да е съставена сухи храни на растителна основа, разнообразени с животински белтъчини, но не по-често от един-два пъти седмично. Могат да им се дават също така и леко попарени марули, спанак и други листни зеленчуци.

Отглеждане и поведение

Районите, които обитават, са изключително богати на разтворен във водата кислород, като акваристите, отглеждащи “попчета” от Танганайка, трябва да се погрижат да им осигурят това и в изкуствена среда. Тези рибки са невероятно чувствителни към качествата на водата и към нивото на кислород и азотни съединения, разтворени в нея. Затова филтрацията трябва да е много добра, а в аквариума да има създадено много силно течение.
Ежеседмичната смяна на вода е задължителна, но се препоръчват по-малки смени (15%) на всеки два дни.
Аквариумът трябва да предлага множество укрития, както и много на брой плоски повърхности, върху които рибките да лежат и от които да се хранят. Подходящо е използването на високи купчини от камъни, които да стигат почти до повърхността на водата, за да могат “попчетата” да са там, където кислородът е най-много и където те ще се чувстват най-добре. При подреждането на такава купчина обаче трябва да сте много внимателни, защото едно падане на камъните от нея може да доведе до спукване на стъклото на аквариума. Трябва също да се вземе предвид и теглото на камъните и ако се налага, под тях да се постави подходяща подложка.
Дъното на аквариума трябва да е покрито с пясък. Много често при дисекция в стомаха на представители на вида се откриват зрънца пясък, за които се предполага, че им помагат при храносмилането.
Осветлението трябва да е много силно, за да стимулира растежа на водорасли по камъните. Могат да се използват и насочени крушки, които да светят в определени зони.
Eretmodus cyanostictus са известни сред акваристите като изключително агресивни рибки. Проявяват силна агресия прямо представители на собствения си вид, но се случва да нападат и рибки от други видове, които навлизат в укритията им. Някои акваристи твърдят, че Eretmodus cyanostictus убиват всички по-дребни от тях риби, но това твърдение е много пресилено. Не защитават постоянна територия.
Тези рибки оформят устойчиви двойки. След формиране на двойката агресия между мъжкия и женската практически не се наблюдава. Заради изключително агресивния им характер е препоръчително Eretmodus cyanostictus да се отглеждат само по двойки или по една рибка в аквариум.
Подборът на рибки за съжителство с тях също е важен. Подходящи са за аквариуми с трофеуси и по-дребни петрохромиси, но могат да съжителстват и с други танганийски цихлиди. Заради агресивността им не е желателно да се гледат заедно с други танганийски попчета.

Размножаване

Eretmodus cyanostictus са устомътещи риби – женските снасят яйцата си, като след това ги мътят в продължение на около 3 седмици в устата си.
За да се размножаваат най-успешно, водата трябва да е доста алкална (pH 8,8 – 9,0) и твърда (14 – 20 °), а температурата да е между 26 и 28 °C.
Женската подбира плосък камък. По време на снасянето мъжкият поднася аналната си перка пред устата на женската и изпуска сперма, докато тя лапа снесените вече яйца, които са между 10 и 30 на брой. Така се оплождат яйцата, вече намиращи се в устата на женската. Целият процес много прилича на танц (вижте видеото в края).
Специфичното при тези рибки е, че не само женската “мъти” яйцата – След 10 – 12 дни женската започва да прави всичко възможно, за да привлече вниманието на мъжкия. Когато това стане, тя нежно му прехвърля личинките, той ги поема в устата си, където те остават още 7 – 10 дни. Обикновено към момента, в който бащата пускат малките навън, са останали не повече от 5 - 6. След това родителите ги игнорират напълно, но за да осигурите оцеляването им, е добре да ги отделите. Това може да стане, като бащата бъде преместен в самостоятелен аквариум няколко дни, преди да пусне личинките навън или като в общия аквариум бъде закрепена хоризонтална плоскост (“балконче”) на дълбочина 4 - 5 см. Мъжкият ще пусне малките точно там, където те ще са в безопасност от хищници заради малката дълбочина.
След отделянето им малките могат да бъдат захранени с новоизлюпена артемия или подходяща суха храна, която трябва да потъва до дъното. Препоръчително е да бъдат хранени вечер. Растат бавно, отглеждат се трудно, а смъртността обикновено е висока.

Съжаляваме, но в момента видеото не е достъпно.


Тук можете да оставите своя коментар, който ще се вижда по-долу след одобрение от член на екипа.

Коментар:


Автор:Потребител Дата Коментар