Хидра
Сладководен хищникПроблем Хидра
Тип Сладководен хищник
Причина Пренасяне от друг източник
Противодействие Промяна в параметрите на водата
Описание

Хидрата е сложно двупластно сладководно животно. Тези организми са хищници, чиито род Hydra принадлежи към тип Мешести. Имат два слоя клетки - ектодерма и ендодерма. Между тях се намира мезоглеята - пихтиесто вещество. Хидрите се размножават асексуално - чрез пъпкуване. Хидрата е животно, което има способност да регенерира тъканите си. Достатъчна е една двестна част от животното, която да се възстанови до ново тяло. Този процес се нарича автотомия (аналогични способности имат сладководните червеи планария).

Хидрата е хищник. Способна е да удължи тялото си, за да достигне храната си. В основата на храносмилателната й система е така наречената стомашна празнина. Хидрата улавя жертвите си с пипалата си, след което ги придвижва към стомашната си празнина. Там се отделят храносмилателни ензими, които разграждат храната на по-дребни частички, които се поемат от псевдоподите на епително мускулните клетки на вътрешния слой.

Хидрата се движи много особено. Тя преобръща тялото си вертикално и по този начин си осигурява придвижване.

При хидрите нервни клетки са пръснати сред епително-мускулните, свързват се помежду си чрез израстъците си и образуват мрежа. Този тип нервна система се нарича дифузна или мрежеста нервна система.

Един от най-разпространените видове хидри е зелената хидра. Тя достига до 30 мм дължина, но най-често е около 15 мм. Живее в сладки води, прикрепена към водни растения, но може и да се движи в търсене на храна. Тялото й е с приблизително цилиндрична форма и в различните стадии на развитие има между 4 и 12 пипала. На всяко пипало има отделни копривни клетки (нематоцисти), от които хидрата отделя вещество, парализиращо потенциалната плячка или враг (подобно на медузите). Интересното е, че тези клетки се използват само по веднъж. Резултатите от направени изследвания показват, че са нужни повече от 48 часа за появата на нови парализиращи клетки по тялото на хидрата.

Хидрите не обичат да се движат. Правят го само когато имат нужда от храна. Обикновено стоят закрепени към камъни или растения в плитчините, използвайки лепкаво вещество за задържането си. Често използват речните миди за придвижване, като се закрепят към черупките им.

Хранене

Менюто на тези животни се състои от водни насекоми, ракообразни, плоски водни червеи, хайвер на риби, както и водораслото хлорела (специално при зелената хидра), което придава характерния цвят на жищника. Зелената хидра позволява на хлорелата да живее в тялото й. Водораслото използва това за собствена защита от околната среда, както и за набавяне на неорганични вещества и се отблагодарява на приемника си, като отделя кислород и захари. Симбиозата между хидрата и хлорелата се нарича мутуализъм - биологично взаимодействие, което е от полза и за двете страни, макар че двата организма могат да съществуват и самостоятелно в природата.

Доказано е, че хидрата оцелява по-дълго време, когато е на светло, макар и гладна, благодарение на хранителните вещества, отделени при фотосинтезата на хлорелата в тялото й.

Размножаване

В здравословна среда и при наличието на достатъчно храна една възрастна хидра е в състояние да формира нова млада пъпка на всеки 3 – 4 дни. При всяка пъпка се образуват пипала и младото животно се отделя от тялото на възрастното. В естествената си среда хидрите се размножават в края на пролетта и началото на лятото. Това е свързано с обилната храна в този период на годината. Хидрата има голямо значение при борбата с разпространението на комарите. Тя е един от най-големите им естествени врагове.

Борба с хидрите в аквариума

Най-популярният метод е свързан с рязката промяна на условията в аквариума. Повечето хидри не понасят температура над 30-32 °С, както и висока соленост на водата (250 грама готварска сол на 100 литра аквариумна вода). Тези параметри на водата би трябвало да се понасят лесно от повечето тропически риби, но приложението им задължително трябва да става при засилена аерация.

Съжаляваме, но в момента видеото не е достъпно.


Тук можете да оставите своя коментар, който ще се вижда по-долу след одобрение от член на екипа.

Коментар:


Автор:Потребител Дата Коментар
коко 2011-03-23 какво гадост!!!
коко 2011-04-13 бива
lilo 2011-04-15 отврат (puke) това е доста гадно ;(
rz 2013-02-23 гадно е