Зелени нишковидни водорасли
ВодораслиПроблем Зелени нишковидни водорасли
Тип Водорасли
Причина Органични остатъци, твърде силно осветление
Противодействие Ограничаване на храненето, по-честа смяна на вода, Намаляван
Зелените водорасли, отдел Chlorophyta, са много разнообразни високоорганизирани водорасли. По своите биохимични характеристики те са най-близо до висшите растения, като съдържат същия набор пигменти и натрупват същите резервни вещества. Поради това се счита, че висшите растения са произлезли именно от тях. Зелените водорасли населяват почти всички възможни хабитати - морски, сладководни, но и далеч не само водни местообитания; някои живеят върху камъни и дървета, в почвата, някои видове живеят дори върху сняг. Някои зелени водорасли, в симбиоза с определени видове гъби, могат да образуват лишеи. Други живеят в симбиоза с различни едноклетъчни, спонгии и мешести, като им придават зелен цвят. По-голямата част от водораслите в сладките води спадат именно към тази група. Те биват както едноклетъчни, така и многоклетъчни. Често формата на клетките, както и подредбата на вътрешните й структури, е строго определена за даден вид. Някои видове натрупват калциев карбонат в клетъчните си стени.

Нишковидните водорасли спадат към зелените и представляват зелени нишки с дължина няколко сантиметра. Образуват гъсти валма от преплетени нишки, най-често около листата на висшите растения. Причините за появата им са различни, най-често се появяват в нови аквариуми с много силно осветление и увеличено количество органични отпадъци. Методите за справяне с тях са засилване на растежа на висшите растения, контролиране на химическия състав на водата, редовна смяна на вода, намаляване на осветлението, както и механично отстраняване.Тук можете да оставите своя коментар, който ще се вижда по-долу след одобрение от член на екипа.

Коментар:


Автор:Потребител Дата Коментар
ЛюБиТеЛяТ 2010-12-22 А с какво вредят този вид водорасли???
Цветан Игнатов (malomir) 2010-12-27 Стара истина е, че когато има растеж на водорасли, няма растеж на растения и обратно. Затова не са ни необходими никакви водорасли в аквариума. Да не говорим, че изглеждат грозно.
nabliudate 2011-05-05 Колко е лесно сега да откриеш проблема. Цъкаш в нета и си ти! А преди 20 години защо никой не ми каза. xa xa
Цветан Игнатов - malomir 2011-05-06 След 20 години ще включиш един кабел от аквариума си към компютъра и от нета ще си изчистиш всички проблеми. :-)