Кафяви водорасли
ВодораслиПроблем Кафяви водорасли
Тип Водорасли
Причина Слабо осветление
Противодействие Увеличаване на осветлението, механично отстраняване
Хетероконтните, или често наричани за по-просто кафяви водорасли, са вероятно най-разнообразната група водорасли, обединени общо в отдел Ochrophyta (или според други класификации в два отдела - Chrysophyta и Phaeophyta). Те показват огромно разнообразие както по цвят и външен вид, така и по пигментен и биохимичен състав на клетките, като част от тях са близки с някои нисши гъби. Сред кафявите водорасли (клас Phaeophyceae) се срещат високоорганизирани многоклетъчни организми, които развиват органоподобни структури за размножаване. Някои от тях поразително приличат на висши растения с обособени листа. Интересно е наличието на въздушни мехури при някои от най-големите морски видове (Sargassum, Macrocystis, Fucus), които олекотяват талуса на водораслото и му позволяват да се носи на повърхността на водата. Интересни са и кремъчните водорасли (клас Bacillariophyceae). Те са едноклетъчни водорасли, които отделят силициев двуокис и си изграждат "стъклени" черупки, подобни на кутийки от две половинки. Тъй като силициевият двуокис е непроницаем за водата и разтворените в нея съединения, по повърхността на черупката има множество микроскопични цепнатини и отвори, подредени по строго специфичен за всеки вид начин. Смята се, че причината за появата на кафяви водорасли в аквариума е слабо осветление и че наличието им в нов съд е нормално явление. Борбата с тях включва механично отстраняване на водораслите от засегнатите участъци и засилване на осветлението.Тук можете да оставите своя коментар, който ще се вижда по-долу след одобрение от член на екипа.

Коментар:


Автор:Потребител Дата Коментар