Червени водорасли
ВодораслиПроблем Червени водорасли
Тип Водорасли
Причина Влошено качество на водата
Противодействие Намаляване на светлината, риби водораслояди
Спадат към отдел Rhodophyta с характерен за повечето видове червен цвят, който се дължи на наличието на специфични пигменти. При някои те липсват и водораслите са зелени на цвят, но редица биохимични и физиологични особености на клетките им ги причисляват към същия отдел. Червените водорасли са предимно морски, но съществуват и сладководни видове. Характерна тяхна особеност е, че имат двойна клетъчна стена - с вътрешен, целулозен слой, и външен, изграден предимно от пектинови вещества (от тях именно се извлича агар). Много от тях натрупват калциев карбонат в клетъчните си стени, като някои от тях участват в изграждането на кораловите рифове.
Към червените водорасли спада т.нар. черна брада. Тя е един от най-упоритите видове водорасли, може да превземе целия аквариум. Представлява гъсти къси нишки, групирани в снопчета. Захваща се здраво за листата на растенията, за грунда, за стъклата. На цвят е тъмнокафява или тъмносива, но може да бъде и белезникава. Смята се, че появата им е свързана с влошеното качество на водата. Механично не могат да бъдат премахнати. Борбата с тях включва други методи като намаляване на осветлението, както и използване на риби, ядящи водорасли – сиамски водораслояди и молинезии.Тук можете да оставите своя коментар, който ще се вижда по-долу след одобрение от член на екипа.

Коментар:


Автор:Потребител Дата Коментар
Duherorce 2011-03-16 това, което търсех, благодаря